Ägaren största tillgången och största riskfaktorn

Ägarstyrning Chansen eller risken är stor att du förr eller senare hamnar som vd i ett ägarlett företag eftersom över en miljon företag i Sverige är ägarledda.

Ägaren största tillgången och största riskfaktorn
Agneta Olsson är krönikör hos Vd-tidningen.

Chansen eller risken är stor att du förr eller senare hamnar som vd i ett ägarlett bolag eftersom över en miljon företag i Sverige är ägarledda. Det representerar 98 procent av Sveriges företag. Trots detta lägger media det bländande strålkastarljuset främst på de börsnoterade bolagen som står för 0,1procent i antal. Och visst, de börsnoterade omsätter mer per styck, men de ägarledda är så många mer till antal och centrala för Sveriges tillväxt.

Definitionen ägarledda bolag innebär att ägarna är verksamma i den dagliga driften och i många fall har man som ägare multipla roller, det vill säga man kan vara både ägare, vd, och ha en operativ roll i verksamheten. Och som kronan på verket kan man även vara sin egen styrelseordförande.

Ett sätt att växa och att utveckla sitt företag är att gå från att det är ägarlett till att det är ägarstyrt. Grammatiskt lika ord men med en oerhört stor skillnad i innebörd.

När du leder ett företag (ägarlett) så hör man nästan på ordets betydelse att det krävs att du är närvarande och guidar företaget framåt. Hela tiden. Sida vid sida av alla uppgifter och nära verksamheten. Utan dig går man vilse och i värsta fall stannar företaget. Kan vara en egotrip, men det blir svårare att skala upp verksamheten. Som ägare kan man vara sin största tillgång men även den största riskfaktorn i företaget. Man vet inte riktigt när vad man bör släppa taget om.

Ett ägarstyrt företag däremot styrs av ägarna, men med den stora skillnaden att ägarstyrningen gör du på distans genom ett ägardirektiv och genom en större medvetenhet.

Rollerna i ett ägarstyrt företag är också mer separerade. Om ett ägarlett företag har multipla roller så har man i ett ägarstyrt bolag ”dragit isär” rollerna. Ägarforum, styrelsemöten, vd-rollen är på tre helt olika arenor.

Det innebär inte att företaget blir trögare, tvärtom. Det innebär att man blir mer fokuserad på den rollen man utöver och ökar medveten om i vilket forum man utövar denna roll. En ägare ska peka ut en riktning vart bolag ska, styrelsen ska tala om vad som ska göras för att nå dit och vd:ns roll är att tala om hur ska vi nå dit. När du sitter på alla stolarna samtidigt behöver du vara både strategisk och kunna se makroperspektivet och samtidigt vara väldigt operativ och kunna gå ner på mikronivå samt ha stor medvetenhet om vilken hatt du har på dig i varje ögonblick.

Oerhört komplext och det kan vara svårt att lyfta blicken och ha ett fokus på horisonten när man hela tiden måste ha ett öga på vägen för att se vart du ska sätta nästa fot för att balansera rätt. Det går väl an när bolaget är mindre men i takt med att bolaget växer blir det en övermäktig uppgift.

Lägg där till att allt går i en snabbare takt då världen blir alltmer global och den digitala tsunamin sveper över alla bolag med en kraft som ingen kan ducka för, ja, då ökar stresshormonet rätt lätt.

Att gå från ägarlett till ägarstyrt är inte gjort i en handvändning. Det kräver en medvetenhet, insikt, god planering och att man börjar i tid. Många företag som har stått och ”stampat” på samma ställe länge ser dock ofta en rejäl utväxling när det gör denna förändringsresa även om den kan vara tuff i början.

Så vill du lyfta företaget till himlen eller stanna vara kvar och tugga på marken? Valet är ditt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.