6 tips till arbetsgivare med medarbetare på distans

Digitalisering & IT Coronakrisen har medfört att många behöver arbeta på distans. Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg vid Sobona som är de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation, tipsar här på vad man som arbetsgivare bör tänka på kring detta.

6 tips till arbetsgivare med medarbetare på distans
Foto: Adobe Stock

Ann-Charlotte Rand inleder med att ge förslag på att varje dag inleda med ett gemensamt möte i Teams eller på Skype för att informera om läget. Det är annars lätt att känna sig bortglömd när man arbetar hemifrån.

– Många känner oro av olika skäl och som chef behöver man vara lyhörd. Det är omöjligt att se hur medarbetarna som är hemma mår, så våga fråga: ”Hur har du det och har du någon som du är orolig för”?, konstaterar hon.

Det finns inga speciella arbetsmiljöregler för arbete hemifrån. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön för sina anställda oavsett var medarbetarna arbetar. Det innebär att arbetsgivaren ska tillhandahålla den utrustning som behövs. Medarbetaren ska samverka, vilket innebär att diskutera med arbetsgivaren om vilka behov som föreligger men även att själv ta ansvar, bland annat genom att uppmärksamma och rapportera risker.

Arbetsgivaren bör försäkra sig om att arbetsplatsen i hemmet är lämplig från arbetsmiljösynpunkt och att utrustning med mera används under förhållanden som ger betryggande säkerhet.

– Tipsa gärna om att det är viktigt att ta pauser och byta arbetsställning då och då. Exempel på frågor är hur arbetar man IT-säkert och ergonomiskt på distans? En annan fråga som är viktig att klarlägga är vilka försäkringar som gäller.

Som arbetsgivare behöver man ha en tydlig strategi för sitt ledarskap på distans.

– Du måste kunna använda tekniken som finns för att kommunicera och det är extra viktigt med tydlighet runt förväntningar, arbetsfördelning och rutiner.

Hon menar att det är viktigt att hitta metoder och strategier för att medarbetarna ska känna sig delaktiga och få återkoppling. Det kan handla om regelbundna individuella telefonavstämningar, eller att ha en viss telefontid då medarbetare vet att arbetsgivaren kan nås.

– Det är också viktigt att ge allmän information till alla i organisationen samtidigt, även om medarbetarna sitter geografiskt på olika ställen, avslutar Ann-Charlotte Rand.

6 tips till arbetsgivare:

1. Ha regelbundna individuella samtal – för att motivera, ge återkoppling, identifiera arbetsmiljöproblem etcetera. Det är viktigt att prata om gällande arbetssituation.

2. Kommunicera dina förväntningar på medarbetaren samt olika arbetsfördelningar.

3. Se till arbetssätten är kända för alla, uppmana medarbetarna att återkoppla om till exempel problem uppstår.

4. Ha regelbundna telefon- eller Skype-möten även för hela arbetsgrupper. Ha en tydlig agenda, tid för frågor och en struktur som gör att alla har chans att komma till tals.

5. Kom överens om regelbundna tidpunkter då du som arbetsgivare är tillgänglig att nå på telefon.

6. Stäm av att alla systemstöd fungerar från hemmet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.