5 tips på hur ledare kan styra sin verksamhet in i framtiden

Affärerna En undersökning bland 600 chefer globalt som gjorts på uppdrag av Verizon Business visar att inom områden som handlar om att förändra kunders och anställdas upplevelse, samt kring kritiska frågor som talangförvärv och teknikdistribution, finns det en klyfta mellan affärstillväxt och förmågan att driva meningsfull, långsiktig förändring.

5 tips på hur ledare kan styra sin verksamhet in i framtiden
Den goda nyheten är att företagsledare efter pandemin känner sig bättre rustade att fatta snabba beslut. Foto: Adobe Stock

Studien genomfördes av Longitude och syftar till att undersöka hur företag har hanterat effekterna av pandemin som en katalysator för förändring och hur företagsledare tänker kring sin verksamhet för framtida tillväxt.

Den goda nyheten är att företagsledare efter pandemin känner sig bättre rustade att fatta snabba beslut (71 %), tänka strategiskt kring långsiktiga mål (72 %), ta till sig ny teknik (75 %), samt utveckla mer empatiska och förtroendeskapande relationer med både kunder (71 %) och anställda (69 %).

Men trots dessa positiva sentiment, står många företag nu inför ständiga omvälvningar och en växande komplexitet i den hybrida affärsmiljön, något som lämnat företagen med en känsla av strategisk osäkerhet. Två tredjedelar av företagsledarna (66%) sa att pandemin hade avslöjat svagheter i strategin, medan 60% sa att de kämpar för att agera beslutsamt som svar på nya marknadsmöjligheter.

– Den stora lärdomen som vi tar med oss från de senaste åren är att det inte finns ett enda rätt sätt att leda, bygga en kultur eller genomföra en strategi. Det är därför vi också ser många organisationer som försöker anta en ”partiskhet att säga ja” som en vägledande princip. De ger i allt högre grad medarbetarna friheten att utmana status quo och att öppet ställa frågor om exempelvis varför en implementering kan ta så lång tid, eller varför deras verksamhet inte kan uppfylla sina kunders behov, säger Sampath Sowmyanarayan, Chief Executive Officer för Verizon Business Group.

Läs mer: Få bättre effekt i förändringsledningen

Mer än hälften av de tillfrågade cheferna lyfte fram den allt viktigare roll som ledarskapsgrupper spelat kring att anamma ny teknik under de senaste 12 månaderna – där cybersäkerhetstjänster (78 %), programvara och verktyg för dataanalys (75 %) och molnaktivering (74 %) var bland de främsta tekniska prioriteringarna. Rapporten identifierar dock en koppling mellan avsikt och utförande. Till exempel kommer förbättrade kundupplevelser att ha den högsta strategiska prioriteringen (74%), samtidigt som endast en tredjedel (38%) säger sig ha ökat takten för användning av dataanalys för att förbättra kundupplevelsen, medan ännu färre har utnyttjat automatisering för bättre kundbetjäning. Dessutom belyser rapporten även en oroande brist på digital kompetens (33 %), vilket är den vanligaste klyftan som företag står inför.av utmaningar, från att förändra konsumentbeteenden till ett teknikdrivet omkullkastande av marknaden och nödvändigheten av hållbarhet.

Studien fortsätter med att rekommendera hur företagsledare kan styra sina organisationer in i framtiden:

● Staka ut en tydlig väg genom en djupt osäker affärsmiljö

● Förstå vikten av att bygga motståndskraft och skapa förändring genom partnerskap

● Förena personalstyrkan med ett tydligt syfte

● Driv innovation genom experiment och rädslofritt risktagande

● Lås upp potentialen för hela arbetsstyrkan genom inkluderande kulturer

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.