Hur lyckas man med förvärv och fusioner?

Det är förhållandevis få förvärv och fusioner som uppnår förväntade mål och integrationsfördelar. Forsknings- och konsultrapporter visar att mellan 60–75 procent av förvärv och fusioner misslyckas.

Orsakerna är många, men ett skäl som ofta framkommer är att man inte tar hänsyn till kulturella skillnader mellan de inblandade företagen och organisationerna. Kulturkrockar förstör stora värden.

För att få en helhetssyn på företaget som ska förvärvas ger boken ”Att lyckas med förvärv och fusioner” som skrivits av Birgitta Landin Almhagen och Hans Richter, komplement till de analyser som vanligtvis genomförs i finansiell och juridisk due diligence med en modell för kulturell due diligence som belyser och beskriver kulturella värden och skillnader mellan förvärvare och målföretag. Modellen utvärderar även om det finns risk för kulturkrockar vid ett eventuellt samgående, och hur man motverkar eventuella kulturkrocksrisker.

Boken ger läsaren verktyg som ökar möjligheten att lyckas vid ett förvärv eller en fusion, vare sig man befinner sig på den förvärvande eller säljande sidan. Modellen är även användbar vid större och mindre omorganisationer och förändringar.

Birgitta Landin Almhagen, personalvetare och ekonom har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i storföretag och arbetat med affärsutveckling och förändringsarbete.

Hans Richter är ekonom med bred erfarenhet från ledande befattningar i små och medelstora företag. Arbetar som rådgivare vid omstruktureringar samt föreläser vid högskola och privata utbildningsföretag.

Boken ges ut av Ekerlids Förlag.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.