5 tips för att bygga en bra ledningsgrupp

Ledarskap Managementkonsulten Harry Wallenholm har i 25 år arbetat med utveckling av ledningsgrupper. Han betonar att en väl fungerande ledningsgrupp både måste arbeta med strategiska och med operativa frågor. Här ger han sina bästa tips.

5 tips för att bygga en bra ledningsgrupp

Harry Wallenholm är verksam inom Implement Consulting Group och har under årens lopp varit i engagerad i utvecklingen av cirka 325 ledningsgrupper.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Harry Wallenholm konstaterar att ledningsgrupper, som förenklat kan beskrivas som att genom grupparbete effektivisera ledningen av en organisation, är en relativt ny företeelse inom näringslivet.

Ledningsgrupper kan fungera på många olika sätt. Det beror då bland annat på hur de tolkat sitt uppdrag. Harry Wallenholm menar att de viktigaste frågorna de som är med i en ledningsgrupp måste ställa sig är; Vad är vi till för? Och Vad är vårt uppdrag i verksamheten?

Läs även: Allt viktigare med strategisk utveckling i ledningsgruppen.

– En helt avgörande faktor för vad en ledningsgrupp arbetar med och hur den arbetar är hur gruppens ordförande ser på dess uppdrag.

Gemensam syn

Det finns två skolor när det gäller besluten i ledningsgruppen.

– Den ena handlar om att de som är med i ledningsgruppen är rådgivande men att det är vd som utåt står för alla beslut. Den andra är att besluten som fattas är kollektiva, men även då är det naturligtvis vd som har ansvar för dem gentemot styrelsen, säger Harry Wallenholm.

Han menar att det är helt nödvändigt att ledningsgruppen har en gemensam syn på hur uppdraget ser ut och vad som ska prioriteras.

– Det räcker inte med att gruppens ordförande vet vad det är som gäller utan man måste ha en gemensam agenda där alla kan bidra så att gruppen arbetar med rätt saker. Det är också viktigt att man har respekt och tillit till varandra. När en ledningsgrupp skapas måste medlemmarna ta sig tid att prata igenom de grundläggande frågorna för att skapa en tydlig bild av uppdraget.

Det gäller också för vd att välja rätt personer i ledningsgruppen.

– Som ny vd är det viktigt att noga överväga sammansättningen av gruppen. Om det finns personer i gruppen som vill något helt annat och inte ställer upp på det uppdrag vd har, eller som drivs mer av egna personliga behov, så kan det finnas anledning att fundera på gruppens sammansättning.

Läs även: Vd tycker inte att ledningsgruppen fungerar.

En avvägning som ledningsgruppen måste göra är balansen mellan de operativa frågorna och de strategiska. Här finns det flera fallgropar.

– Min erfarenhet är att ledningsgruppen både behöver behandla strategiska och operativa frågor. En operativ fråga som inte hanteras rätt kan nämligen bli strategisk.

Harry Wallenholm har också sett att det tar tid att få en ledningsgrupp att fungera bra.

 

Harry Wallenholms 5 tips för ett bättre ledningsarbete:

1. Förmågan till ett effektivt och värdeskapande ledningsarbete tenderar att utvecklas över tiden. För att snabba upp denna process är det viktigt att ledningsgruppen ibland stannar upp, släpper fokus på sina sakfrågor och ”zoomar ut”. Ta en stund och samla ihop observationer och reflektioner över gruppens sätt att hantera sakfrågorna: vad gör vi som är ”hjälpsamt” respektive vad gör vi som är ”hindrande”? Hur kan vi bli bättre som grupp på att arbeta tillsammans och dra nytta av vår samlade kunskap och erfarenhet?

2. Det är svårt att hävda att man är effektiv som ledningsgrupp, om man inte ägnar sin tid åt de frågor som är viktigast. Ta er tid att identifiera och enas om vilka frågor som bör finnas på ledningsgruppens gemensamma agenda. Det vill säga de frågor/områden som är viktigast att fokusera på just nu och som ledningsgruppen bör äga och driva gemensamt.

3. En av de enskilt viktigaste åtgärderna för att säkerställa bra diskussioner under ledningsgruppsmötena är bra beredning av frågor i förväg. Bra beredning kan handla om många saker. Här kommer några exempel: tänk igenom vilket faktaunderlag som gruppen behöver för att kunna bidra i samtalet, vad kan skickas ut som inläsning i förväg, behöver några personer ha ett förmöte för att prata sig samman, om besluts ska fattas hur ser förslaget till beslut ut?

4. ”En storlek, passar alla” är sällan en bra idé när det gäller ledningsarbete. Samtidigt som en fråga sätts upp på mötesagendan kan det vara bra att fråga sig vilken arbetsform som passar för denna specifika fråga. Kan det till och med vara så att man behöver olika typer av möten för olika frågor? Vanligtvis tar de strategiska frågorna längre tid att arbeta med, så ett strategiskt inriktat möte kanske bara ska ha en eller ett par frågor på agendan. medan ett mer operativt inriktat möte kan innehålla fler, korta agendapunkter.

5. För att till fullo ta tillvara alla medlemmars bidrag av kunskap, erfarenhet och synpunkter behövs ett positivt och öppet klimat i gruppen. I ett ledningsarbete är relationer som kännetecknas av förtroende och öppenhet en hårdvara. Förtroende utvecklas över tiden men kan raseras med en enda mening. Ta er tid att investera i att utveckla relationerna i gruppen. Ett enkelt sätt är att lära känna varandra lite bättre – professionellt, personligt och privat. Om gruppen eller verksamheten skulle hamna i en krissituation, kan kvaliteten på relationerna i gruppen vara avgörande.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.