Motverka grunden för korruption

Etik Vd är den som sätter riktmärke och som är en förebild för vilket kultur och etik ett företag har. Det hävdar Lars Björklund, som sitter i styrelsen i Sverige för Transparency International, vilka arbetar för att motverka korruption.

Motverka grunden för korruption

Lars Björklund arbetade 26 år inom Skanska, bland annat som vd för Skanska Bostadsutveckling i Norden. För 1,5 år sedan startade han det egna konsultbolaget Granit Management och i november 2017 gav han ut sin första bok ”Att vilja göra rätt – 9 steg för ledare att stoppa korruption” där han ger konkreta tips kring antikorruptionsarbete på ledarnivå.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jag har genom åren sett så många exempel på korruption i företag och funderat kring varför detta inte slutar, när det är fullt möjligt. Vi har en stor brist på ledarskap och för mycket fokus på regler. Det är chefens agerande som är helt avgörande för etiken och kulturen i organisationerna, säger Lars Björklund.

En affärsmöjlighet

Han pekar på undersökningar i USA som visar att företag som tar ett stort ansvar för hållbarhet inklusive att eliminera korruption tjänar mer pengar än andra företag.

– Antikorruptionsarbete är inte bara en hygienfaktor utan också en affärsmöjlighet.

Lars Björklund betonar att företagets vd har en unik möjlighet att bidra till förändring när det gäller korruption.

– Vd är en förebild och riktmärket för vilken kultur företaget har. Alla tittar på toppen hela tiden, organisationen börjar efter ett tag att härma och bete sig som ledaren. Det är också vd som prioriterar och väljer vad som ska diskuteras och inte diskuteras och som ansvarar att leda arbetet för en etisk kultur. Det är helt enkelt vd:ns personliga ansvar att det inte uppstår eller fortgår en kultur som accepterar korruption i företaget.

Han menar att vd ska fundera kring vilket etiskt arv han eller hon kommer att lämna efter när de en dag slutar i företaget.

– Vilken sorts bolag ska jag lämna efter mig? Fundera på vad det är som gör att jag som vd kan vara stolt över det i framtiden, säger Lars Björklund.

 

Fyra ambitionsområden

Lars Björklund presenterar fyra ambitionsnivåer i arbetet mot korruption som ledaren har att ta ställning till var företaget ska vara.

1. Håll dig borta från domstol

På den nivån är huvudmålet att företaget och individer som arbetar för företaget inte ska hamna i en rättsprocess.

2. Följ lagen

På den här nivån gäller det att alltid följa lagen. Den bygger också på juristers bedömning av vad som är lagligt och inte lagligt.

3. Handla etiskt

På den här nivån väljer vd och företaget att hålla en viss marginal till lagen. Drivkraften är en övertygelse om att vilja göra det som är rätt i varje situation, inte strikt följa lagen.

4. Var förebild

På den här nivån är huvudmålet att vara en förebild för dem som vill göra rätt. Företaget drivs av att agera långsiktigt mot att vara som andra vill bli, att leda utvecklingen.

Om det finns korruption i företaget gäller det för vd att ta reda på var det förekommer.

– Det är inte ovanligt att man i de mindre organisationerna många chefsled bort, hittar de största avstegen från den önskade kulturen. Chefer som sitter länge på sina poster är också en ökad risk. Det ger en möjlighet till att den etiska ribban förflyttas lite varje dag. Det kan börja som små övertramp som på sikt etablerar en kultur som sedan får växaoch bli till större övertramp. Det blir till slut ett sluttande plandär de etiska övertrampen växer, berättar Lars Björklund.

Något som man också enligt honom bör se upp med är där det hanteras mycket pengar på kort tid eller där enstaka ordrar har stor påverkan på måluppfyllnad.

– Om inte kultur och kontrollsystem finns på plats finns det luckor som saker kan ramla igenom. Om organisationer och medarbetare som inte är vana att hantera mycket pengar får stora budgetar, kan känslan för belopp och vad som är rätt och fel börja glida.

Vidare pekar han på riskområden som när det finns konflikter mellan medarbetares privata plånböcker och företagets intressen, vänskaps och familjeband vid tillsättning av tjänster eller för att ge uppdrag.

Börja fråga och lyssna

Lars Björklund konstaterar att det mest effektiva sättet att hitta korruption är att börja prata om det. Att börja fråga och lyssna.

– Det gäller också att skapa en öppen kultur för att rapportera misstänkta fel och övertramp.

Ytterligare ett sätt att hitta korruption är medarbetarmätningar.

– De flesta organisationer har medarbetarmätningar och om det inte finns frågor om värderingar, etik, uppförandekoder eller andra indikatorer så kan de föras in.

Lars Björklund har sett att när öppenheten för att börja diskutera korruption växer kommer mer och mer fram i dagsljuset.

– Genom att starta en diskussion och en utveckling mot ökad öppenhet kan man som vd hitta hur korruptionen tar sig uttryck i organisationen.

 

Hur du som vd kan agera mot korruption?

1. Börja med dig själv, vilken sorts verksamhet vill du vara ansvarig för, vad vill du lämna efter dig?

2. Balansera kultur och struktur. Det är lätt att införa policiys, kontrollsystem, och formella utbildningar som har begränsad påverkan. Satsa istället mer på att skapa en kultur där medarbetarna får utveckla sina etiska kompasser för att hantera dagliga situationer. Svårare, tar längre tid, men ger varaktigt resultat.

3. Se till att de jobbigaste situationerna diskuteras på ett öppet sätt. Medarbetare ska känna att det är OK att komma med svåra frågor och knepiga situationer.

4. Träna kontinuerligt på din egen kompass. Om du tror att du själv är färdig och aldrig kommer ha problem i gråzonen så är du en riskfaktor. Träna gör du genom nyfikenhet, öppenhet, testa dina antaganden och prata med andra utanför din egen organisation och hierarki.

5. Det du går förbi accepterar du. Agera på felaktiga beteenden, det är viktigast för att skapa kultur.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.