5 sätt att skydda ditt företag

Juridik Som företagare och vd är det lätt hänt att vifta bort jobbiga framtidsfrågor. Men hur skyddar man företaget vid en skilsmässa eller om man blir allvarligt sjuk?

5 sätt att skydda ditt företag

Charlotta Agrell, biträdande jurist vid den norrländska Advokatbyrån Kaiding, konstaterar att en skilsmässa kan få stora konsekvenser för ett företag om man inte tänkt till ordentligt innan ringen sätts på fingret.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jag har sett många exempel på hur detta fått förödande konsekvenser. Vid äktenskap är nämligen allt som inte är enskild egendom giftorättsgods, berättar hon.

Detta innebär att värdet av all egendom ska ingå vid en bodelning mellan makar, vilket också omfattar egendom som man skaffat innan man giftermålet.

– Här är det alltför vanligt att den som ska driva företaget vidare inte har råd att lösa ut den före detta makan eller maken.

Extra komplicerad blir situationen om det även finns andra delägare. Här råder Charlotta Agrell att dessa i ett kompanjonsavtal avtalar om att samtliga delägare i företaget ska upprätta ett äktenskapsförord.

Läs även: Stor osäkerhet inför ägarskiften.

Egendom kan göras till enskild genom testamente eller äktenskapsförord. I äktenskapsförord kan makar eller blivande makar skriva in att viss egendom ska utgöra enskild egendom. Egendomen skyddas då och undantas vid en eventuell bodelning mellan makarna.

– Det är ganska vanligt att man i ett äktenskapsförord bara anger företaget och det privata pensionssparandet som enskild egendom. För detta krävs ett skriftligt avtal, undertecknat av båda makarna, som registreras hos Skatteverket. Vill man senare av någon anledning upphävda äktenskapsförordet måste båda parter vara med på det.

Vid samboförhållanden är det bara bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk som ska delas vid en separation.

– Aktierna i ett företag ingår alltså inte i bodelning mellan sambos och sambos ärver inte varandra, berättar Charlotta Agrell.

Framtidsfullmakt

När företagaren blir äldre gäller det också att tänka till och planera inför framtiden. Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakt i kraft. Detta handlar om att ge fullmakt åt någon person att företräda fullmaktsgivaren om denne ”på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser”. Den gäller dessutom vid dödsfall.

En framtidsfullmakt får omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter.

– Det kan till exempel handla om att hantera och betala räkningar eller avsluta och öppna konton på banken eller att sälja fast eller lös egendom. Vanligt är också att det i fullmakten står att fullmaktstagaren har rätt att teckna och säga upp avtal och abonnemang. Detta var en mycket välkommen lag som underlättar för företag som hamnar i det här läget.

Fullmaktshavaren har bara rätt till arvode om det anges i framtidsfullmakten. Om arvodets storlek inte framgår där får fullmaktshavaren ta ut ett med hänsyn till uppdragets art och omfattning skäligt belopp.

I ett testamente har företagaren möjlighet att se till så att kvarlåtenskap överlåts till en annan delägare i företaget och det kan även skrivas in en klausul om förköpsrätt till andel i bolaget genom ett aktieägaravtal. Om testamente saknas är det den legala arvsordningen som styr vid ett dödsfall.

– I testamentet, som ska vara skriftligt och bevittnat, kan man också förmedla sin önskan om någon ska bli styrelseledamot i bolaget och vem som ska överta driften av bolaget. Man kan också ange sin önskan om hur företaget ska drivas eller om det ska säljas, avslutar Charlotta Agrell.

Charlotta Agrells 5 tips för att skydda företaget

1. Upprätta ett aktieägaravtal med förordnande om att samtliga delägare ska upprätta äktenskapsförord gällande bolaget.

2. Upprätta ett äktenskapsförord där ni som makar bestämmer vilken egendom som ska vara enskild och således inte ingå i bodelning.

3. Upprätta en framtidsfullmakt och utse någon som kan bistå dig när du inte längre har förmåga att sköta dina ekonomiska angelägenheter.

4. Upprätta ett testamente med förordnande om hur din egendom ska fördelas när du går bort.

5. Uppsök en jurist eller advokat på advokatbyrå som kan bistå dig med ovan och ge specifika råd just för din situation.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.