4 tips för att lyckas med det digitala mötet

Möten Möten i arbetslivet används för att fördela arbetsuppgifter och föra människor samman för att åstadkomma saker tillsammans. När digitala möten nu har blivit en naturlig del av arbetslivet utmanas detta sätt att se på möten.

4 tips för att lyckas med det digitala mötet
Studien visar också att digitala möten är flera möten som pågår samtidigt. Foto: Adobe Stock

Vid Mälardalens universitet pågår forskning kring just digitala möten och hur dessa påverkar oss människor.

Anna Uhlin har nyligen disputerat inom Industriell ekonomi och organisation och i sin avhandling ”You´re on mute” (”Du är på ”mute”) studerar hon fenomenet digitala möten. Hennes studie visar att digitala möten är något annat än fysiska möten, och att det därför finns en del saker vi behöver förhålla oss till för att digitala möten ska bli just möten.

Fysiska möten kännetecknas att vi möts på en specifik plats och tid, med en specifik agenda och med specifikt inbjudna deltagare. Digitala möten kräver i stället att vi behöver förhålla oss till att mötet sker på många platser samtidigt (till exempel i det gemensamma Teams-rummet, i chatten, i de fysiska rum där vi för tillfället befinner oss och så vidare). Vi deltar också i det digitala mötet med antingen kamera på, med bara vår bild, med ljud på eller utan ljud.

– Vi behöver med andra ord vara mer utforskande och kreativa i digitala möten än i fysiska möten, eftersom vi i de digitala mötena behöver tolka fragmenterade delar av något som vi ska agera på som en helhet. Det kräver alltså en hel del arbete av oss, säger Anna Uhlin.

Studien visar också att digitala möten är flera möten som pågår samtidigt. Det beror på att vi i digitala möten ständigt växlar mellan människa och teknik. Exempel på det är chattfunktionen, att en deltagare fysiskt försvinner från skärmen för att förhindra att katten går loss på soffklädseln eller att en havererad internetuppkoppling gör att en annan deltagare ”fryser” på skärmen mitt i en presentation.

Läs mer: Hybridmöten det bästa eller sämsta av två världar

– Allt detta skapar flera möten i mötet, och därför behöver vi också förstå digitala möten som ett ständigt ”görande”, som något som hela tiden förändrar sig, menar Anna Uhlin

Med andra ord konstaterar Anna Uhlin att vi faktiskt kan vara rätt nöjda med att ”bara” ha genomfört det digitala mötet. Och när vi lyckas med att genomföra det digitala mötet, då kan vi börja åstadkomma något annat också.

– Eftersom digitala möten är ett relativt nytt fenomen, har vi precis börjat förstå och förhålla oss till hur de fungerar på en mellanmänsklig nivå. Digitala möten kräver så mycket av oss för att endast åstadkomma sådant som vi tar för givet när vi har ett fysiskt möte: tid, plats, deltagare och till viss del även syfte, säger Anna Uhlin och avslutar:

– Så tills vi vet mer om hur vi konkret gör för att få människor att komma samman i digitala möten behöver vi acceptera att det krävs mycket arbete under de digitala mötena. 

Så lyckas du med det digitala mötet – 4 tips från Anna Uhlin

1. Börja alltid med att ställa frågan: Varför har vi det här mötet, vad vill vi uppnå?

2. Ge alla samma möjligheter att påverka agenda och att förbereda sig inför mötet.

3. Jobba förebyggande med att fånga upp sådant som behöver avhandlas och kommunicera det inför mötet.

4. Jobba med att skapa liknande förutsättningar för alla deltagare – kamera på, mikrofoner som fungerar, tillgång till chatt (om det används) och en rutin för hur man begär ordet. Detta ger alla samma möjlighet att komma till tals.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.