Avtal klart om etableringsjobb

Etableringsjobb Svenskt Näringsliv, LO och Unionen har ingått avtal om etableringsjobb, en särskild anställning som ger alla långtidsarbetslösa en ny möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

Avtal klart om etableringsjobb
Idag är 100 000 långtidsarbetslösa samtidigt som det råder brist på många yrkesgrupper. Foto: Adobe Stock

Den som står långt från arbetsmarknaden har svårt att gå från utanförskap till egen försörjning. Under pandemin ökade antalet långtidsarbetslösa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, LO och Unionen om etableringsjobb blir därför ett viktigt verktyg för ökad integration och inkludering på arbetsmarknaden. Genom parternas gemensamma ansvarstagande kommer fler människor få möjlighet att ta ett första steg in på en arbetsplats. 

– Överenskommelsen om etableringsjobb sänker risken och kostnaden för företag att anställa långtidsarbetslösa samtidigt som den öppnar dörren in till arbetsmarknaden för Sveriges långtidsarbetslösa. Överenskommelsen innebär att vi lägger en viktig och ny pusselbit i integrationspusslet. För att uppgörelsen ska bli verkstad krävs nu att LO:s förbund antar uppgörelsen, kommenterar Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.

Idag är 100 000 långtidsarbetslösa samtidigt som det råder brist på många yrkesgrupper.

– Med etableringsjobb kan långtidsarbetslösa skaffa sig kunskaper och erfarenheter som krävs på arbetsmarknaden. Etableringsjobb ska som huvudregel leda till en tillsvidareanställning på heltid där den etableringsanställde arbetat. Arbetsgivare ska alltså inte använda etableringsjobb i syfte att sänka sina arbetskraftskostnader, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen menar att etableringsjobb kommer spela stor roll i att få långtidsarbetslösa och nyanlända till arbete.

– Även flyktingar från Ukraina som enligt massflyktsdirektivet får uppehållstillstånd kan få en väg in till svensk arbetsmarknad genom etableringsjobben. Överenskommelsen om etableringsjobb är en positiv nyhet för alla dem som idag står utan tryggheten som ett arbete innebär och ännu ett bevis på att den svenska modellen levererar effektiva lösningar på samhällsproblemen, säger han.

Fakta om etableringsjobb


Etableringsjobben kommer att erbjudas till två grupper av arbetssökande: nyanlända som varit i Sverige upp till tre år samt långtidsarbetslösa. Genom etableringsjobb får arbetstagaren en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten, så att den sammanlagda inkomsten motsvarar lägstalönen i ordinarie kollektivavtal. Kostnaden delas ungefärligt lika mellan staten och arbetsgivaren. Som längst kommer arbetstagaren att kunna ha ett etableringsjobb under två års tid. Därefter ska etableringsjobbet i normalfallet övergå i en tillsvidareanställning. Avtalet träder i kraft 1 januari 2023, men kan börja tillämpas först efter att regeringen har genomfört förordningsändringar i enlighet med parternas krav. 

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.