3 av 4 företagare drabbas av IT-brott

Företagarnas rapport om företagens syn på IT-säkerhet och IT-brott ger en bred bild av läget. I rapporten finns flera anmärkningsvärda resultat.

3 av 4 företagare drabbas av IT-brott
En stor del av IT-brotten mot företag sker i det tysta och anmäls aldrig

– Syftet med att göra denna undersökning är att belysa i vilken omfattning mindre företag i Sverige drabbas av it-brott och på vilket sätt den sortens utsatthet i sin tur kan påverka både företagare och anställda, såväl som samhället i stort, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på brott mot företag. 

I rapporten framkommer bland annat att mer än 3 av 4 företagare är drabbade och på samma sätt som vardagsbrotten i ”den vanliga världen” urgröper företagarnas förtroende till rättsväsendet så ser Företagarna att (i alla fall många typer av) IT-brott alltmer blir just en vardagsfråga att hantera och acceptera på samma sätt som klotter eller skadegörelse.

– En stor del av IT-brotten mot företag sker i det tysta och anmäls aldrig. Ibland för att det inte uppfattas som så allvarligt, ibland för att stigmat i att ha blivit lurad är stort, berättar Pontus Lindström. 

Genom att undersöka företagarnas beteenden på internet såväl som deras inställning till området it-säkerhet är förhoppningen att det ska gå att kasta ljus på potentiella förbättringsområden i det brottsförebyggande arbetet, både på organisatorisk och nationell nivå. Samtidigt är det tydligt att det finns stor förbättringspotential i rättsväsendet när det kommer till hanteringen av IT-brott. Detta gäller både de brott som anmäls och de som inte gör det. 

– Anmälningsbenägenheten är förfärande låg, och mörkertalet med allt sannolikhet extremt stort. Det är samtidigt rationellt ur företagarens perspektiv om man ser till att enbart 1 procent av de brott som faktiskt anmäldes går till åtal. Denna onda cirkel måste brytas, avslutar Pontus Lindström

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.