Digital teknik – arbetslivets blodomlopp

Samhället är på väg in i den digitala revolutionens tredje fas, där digital teknik blir arbetslivets blodomlopp. Nu lanserar Poolia tillsammans med Pion Group och Kairos Future en ny rapport om hur företag minimerar den digitala barriären och utvecklar kompetenser för livslångt lärande.

Digital teknik – arbetslivets blodomlopp
Tekniken blir alltmer central ur såväl ett individ- som organisationsperspektiv. Foto: Adobe Stock

– Digitalisering handlar om teknik, människor, processer, organisation, och kanske framför allt ledarskap, säger Mattias Melander, vd för Poolia Sverige.

Rapporten bygger dels på en enkätundersökning bland 1000 förvärvsarbetande svenskar, dels en liknande undersökning bland 113 HR-chefer. Undersökningen genomfördes under september och oktober 2022.

– Tekniken blir alltmer central ur såväl ett individ- som organisationsperspektiv. Vi ville undersöka hur ny teknik kan förstärka människors förmågor och skapa förutsättningar för tillväxt och välfärd. Vår förhoppning med rapporten är att kunna bidra med värdefulla insikter och skapa dialog om hur vi formar framtidens arbetsliv och arbetsplats, förklarar Mattias Melander.

Ett urval insikter från rapporten:

● Omkring 2 000 miljarder skulle kunna läggas till Sveriges bruttonationalprodukt om vi kunde utnyttja den fulla potentialen av rätt tekniska lösningar.

● Var femte arbetsuppgift skulle kunna automatiseras redan idag, eller inom en mycket snar framtid.

● Sex av tio behöver ständig digital kompetensutveckling. Två av tio får det.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.