14 tips för bättre likviditet

Likviditet Många mindre företag saknar ett systematiskt arbete kring likviditetskontroll, vilket ibland leder till obehagliga överraskningar. Här kommer tipsen för att få bättre kassaflöde och likviditet och därmed bättre nattsömn för vd:n.

14 tips för bättre likviditet

1. Få snabbare betalt

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Ha noggrann koll på när inbetalningarna kommer och boka in dem löpande. Härigenom kan du snabbare påminna dem som inte betalt. En idé är att schemalägga din påminnelserutin. Att ta hjälp av en tredje part som är expert på fakturering kan också hjälpa till att öka kundernas betalningsvilja.

2. Se över kredittiden

Korta kredittiden mot dina kunder från 30 till 15 dagar. Se till att förlänga din egen kredittid när du köper så att den är minst 30 dagar.

3. Fakturera oftare

Försöka skapa ett system där det är så kort tid som möjligt mellan order och fakturering. Viktigast är att ha systematik i detta arbete. Ett tips kan vara att digitalisera faktureringsprocessen för att spara tid.

4. Ha ett så litet lager som möjligt

Att ha ett för stort lager slår ofta hårt mot likviditeten eftersom det binder kapital. Dessutom ökar det risken för mindre lönsamhet då man kanske måste rea ut äldre produkter. Att ha hög omsättningshastighet på lagret är också bra.

5. Sälj fakturor i undantagsfall

I nödfall kan man belåna eller sälja fakturor att öka likviditeten. Men det är dyrt över tid.

6. Hyr eller leasa

Ett bättre förslag än fakturabelåning är att hyra eller leasa för att inte låsa kapital i tunga investeringar och anläggningstillgångar.

7. Utöka checkkrediten

En lite större checkkredit kan vara bra att ha för att lösa variationer i betalningsflöden över året. Se till att utöka krediten när det går bra, annars lär det vara svårt att få med sig banken.

8. Få in förskottsbetalningar

Ibland kan man få in förskottsbetalningar, exempelvis i samband med en etablering.

9. Gör en likviditetsprognos

Det är klokt att alltid följa likviditeten. Med en excel och lite staplar kan man lätt följa utvecklingen över flera år och se om säsongsvariationerna är lika. Gör en likviditetsprognos så fort signaler om avvikelser kommer för att se utvecklingen för de kommande månaderna.

10. Förstå balansräkningen

Att lära sig förstå balansräkningen är ett utmärkt sätt att följa den kommande likviditetsutvecklingen. Hur ser exempelvis utvecklingen ut när det gäller kundfordringar och leverantörsskulder? Hur ser det ut med förutbetalda kostnader?

11. Justera preliminärskatten

Betalar ni in rätt preliminärskatt eller får ni ofta tillbaka skatt. Om man anar ett sämres resultat kan det vara bra att lämna in en preliminär självdeklaration eftersom skatten annars baseras på föregående år.

12. Se över tidsramar för momsutbetalningar

Det kan vara klokt att se över utbetalningar av moms. Sker de månadsvis eller sker det på års- eller kvartalsvis?

13. Gör kreditupplysningar

Försök minimerar risken för kundförluster genom att ha som regel att göra en kreditupplysning på varje ny kund. Det finns relativt billiga lösningar att köpa för större volym. Och om inte annat så gå in titta på företaget senaste bokslut på någon av gratistjänsterna på nätet som proff.se eller allabolag.se.

14. Öka den interna förståelsen

Det är viktigt att hela företaget förstår vikten av att företaget har bra likviditet. Om medarbetarna förstår konsekvenserna att inte få in pengar i tid, trots att det går bra försäljningsmässigt, så ökar riskerna.

Källor: Grant Thornton och UC

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.