6 tips för att lyckas som projektledare

Projektledning Många projekt misslyckas. Orsaken kan vara otydligheter kring mål eller vem som ska genomföra projektet. En framgångsfaktor är därför att ha en tydlig projektledning som kan konsten att kommunicera och bygga fungerande team. Här fem tips för att bli framgångsrik med sin projektledning.

6 tips för att lyckas som projektledare
 1. Ordning och reda från beställaren.
  Här handlar det om att fostra beställaren för röriga beställningar ger ofta ett dåligt slutresultat. Här behövs en tydlig beställning och regelbundna avstämningar där man tar beslut om något inte följer plan. Tänk på att det som projektledare går att ställa frågor när något är otydligt.
 2. Ta en ledarroll
  Att driva ett projekt är som att driva en verksamhet i verksamheten, så det gäller att ta på sig en ledarroll och se sig själv som vd för projektet. Se till att det finns en tydlig färdriktning, rollbeskrivningar och planera upp arbetet noggrant. Alla som deltar ska veta vilken vision det har och glöm inte att delegera, du kan inte göra allt själv.
 3. Skapa en fungerande grupp
  Det kanske viktigaste i projektet för att få framdrift är att få gruppen att fungera och att alla delar med sig av sin kunskap. Det är viktigt att du är trygg som person för att skapa trygghet i gruppen. Att du känner dig själv är därför viktigt, det gäller att förstå hur ditt beteende och din kommunikation påverkar gruppen.
  På samma sätt som självinsikten är viktig är gruppinsikten det. Försök få grepp om de olika deltagarnas styrkor och svagheter. Några är kanske starka som idésprutor, andra som genomförare. Bägge behövs för att det ska bli verklig fart på projektet. Fundera också om gruppen behöver kompletteras med någon kompetens.
 4. Glöm inte bort kommunikationen
  Du har som projektledare oftast inte något personalansvar, vilket innebär att du inte har något chefsmandat att tillgå. För att få folk i projektet att ändå göra som du vill så måste du vässa din kompetens att kommunicera. Försök träna och anpassa kommunikationen efter de olika individerna i gruppen. Genom att vässa din kommunikation kommer du att nå mycket längre.
 5. Utveckla din kompetens
  Projektledning kan sägas bestå av två delar. Det mer kreativa och mjuka som handlar om att bygga starka team och hitta kreativa lösningar. Den andra, lite hårdare, handlar om struktur, målfokus, ordning och reda och att se till att deadlines hålls. Du kan inte vara bäst på båda, så jobba med att utveckla den del du är svagare på. Ta gärna hjälp av någon du litar på eller så använd feedbackverktyg.
 6. Använd rätt verktyg
  Tänk noga igenom vilka stödverktyg du använder i projektet. Även om excel är fantastiskt kanske det inte alltid passar och har lätt en tendens att hamna i en dammig mapp. Så leta reda på det som verkligen stöttar projektet. Kanske kan du plocka med dig något verktyg du snappat upp på en utbildning. Men då måste du förstå vad du kan få ut av det och vad det kan tillföra ditt projekt.
  Det kan också vara viktigt att få överblick så fundera hur ni ska jobba för att alla ska se helheten. Kanske kan det vara en fysisk projekttavla, en digital projektportal eller varför inte en facebookgrupp.

Källa: Framfot

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.