5 tips för en lyckad omprofilering

Verktygslådan Att göra en omprofilering av ett företag som har många anläggningar är ett komplext projekt. Det involverar ofta stora resurser, riskerar att bli mycket kostsamt och att dra ut på tiden. Företaget FocusNeo som arbetar med skyltlösningar ger här fem tips för en lyckad omprofilering.

5 tips för en lyckad omprofilering
Foto: Adobe Stock

I grund och botten handlar ett omprofileringsprojekt om att ta den nya varumärkesidentiteten och fysiskt placera den på alla anläggningar så att medarbetare och kunder lätt kan identifiera dem med företaget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

En väl genomförd implementation av det nya varumärket kan ge stora fördelar internt. Som exempel kan det bidra till ett ökat engagemang och förtroende bland personalen, men även en ökad stolthet och samhörighet.

Ända sedan 1970-talet har FocusNeo hjälpt både nationella och internationella företag och organisationer med att implementera deras nya varumärken, vilket gett dem mycket kunskap och erfarenheter. Några av de projekt de varit involverade i under de senaste åren är till exempel Hydro, Espresso House, Dressmann, Statoil, Cervera och AkzoNobel.

Carl Granöö, försäljningschef vid FocusNeo ger här 5 tips för att ta med i ett omprofileringsprojekt.

1. Sätt en projektorganisation och engagera lokal personal

Att sätta en organisation som har ansvar och befogenhet är en av de viktigaste nycklarna till framgång. Organisationen bör initialt sätta ihop en styrgrupp och involvera lokal personal på de olika anläggningarna för att säkerställa deras engagemang redan från start. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för att identiteten implementeras på samma sätt överallt och lokal personal ska tillse att installationer kan utföras så smidigt som möjligt. Om man redan i ett tidigt skede lyckas skapa lokalt engagemang, kan personalen fungera som ett slags ambassadörer och hjälpa till att sprida positiva budskap under projektets gång.

2. Var noga med förarbetet

Designbyråns arbete ligger till grund för hela omprofileringen och de tar fram varumärkesidentiteten, idéer, grafisk profil och koncept. Men i de allra flesta fall tar de fram de stora penseldragen och tittar inte alltid på detaljerna. För en lyckad implementation måste designbyråns arbete kompletteras med ett anpassat skyltprogram som appliceras på de olika anläggningarna.

En vital del i förarbetet är att ta fram en eller flera prototyper av skyltar. Med en prototyp kan ni jämföra och säkerställa att skyltarna framhäver er logotyp på bästa möjliga sätt.

I ett tidigt stadium är det även viktigt att utföra en platsbesiktning, så kallad survey, av samtliga anläggningar. Detta för att ta fram alla förutsättningar som gäller på respektive plats och kunna arbeta fram ett så detaljerat och välanpassat förslag som möjligt.

3. Kvalitetssäkra leverantörerna

Om ni vill säkerställa att ert varumärke upplevs enhetligt oavsett var ni är geografiskt placerade bör ni se till att visuella kommunikationsmedel och skyltar håller samma standard överallt. Ett väl utarbetat skyltprogram innehåller detaljer om allt från vilken akryl och folier som ska användas till vilken typ av lysdioder som ska användas i ljusskyltar.

4. Håll kommunikationen öppen

Ju fler anläggningar och ju större geografisk spridning, desto större betydelse får vikten av tydlig projektledning och kraven på projektledaren är stora. För att underlätta projektledarens arbete finns idag en rad projekthanteringssystem som alla i olika grad innehåller möjligheter till transparens och insyn i projekten.

5. Våga lansera lite mindre

Man kan tycka att en storslagen koordinerad lansering på alla anläggningar samtidigt är det bästa sättet att skapa impact. Och visst är det effektfullt, men det kan skapa en enorm press och onödig stress för alla inblandade.

FocusNeo har genomfört både små och storslagna lanseringar genom åren och vår erfarenhet är att genomföra en testlansering på 1-2 anläggningar är en bra väg att gå. Det kan handla om att profilera om till exempel huvudkontoret eller ett par flaggskeppsbutiker för att sedan ta konceptet vidare ut på regional nivå.

Oavsett hur ni väljer att göra är det viktigt att skapa en kommunikationsplan för både interna och externa intressenter. Alla måste veta vad som ska sägas, när och hur det ska ske.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.