Håll koll på cashflowet!

Likviditet Det brister ofta i ett strukturerat arbete kring kassaflöde i mindre företag. Många vd:ar i mindre företag är mer fokuserade på själva affären och mindre analys av balansräkningen. Det konstaterar Richard Damberg, ekonom på UC, som har många råd hur man enkelt kan förbättra likviditetskontrollen.

Håll koll på cashflowet!

I mindre växande företag med en omsättning upp till 50 miljoner har man sällan någon heltidsanställd som ekonomiansvarig som jobbar med analys. Vd är också ofta operativ i verksamheten och helt fokuserad på själva affären.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det är först när företaget blir större som man har bättre kontroll över budget och balansräkning med en ekonomiansvarig, konstaterar Richard Damberg. Det betyder inte att ett företag inte kan gå bra, men man analyserar inte så mycket.

Richard Damberg är ekonom på UC.

Enkla medel

Men med ganska enkla medel kan man förbättra kontrollen, enligt Richard Damberg. Är man ett tillverkande företag är det naturligtvis att försöka hålla nere lagrets storlek och satsa så mycket som möjligt på en just in time-strategi. Härigenom har man mindre likvida medel bundna.

– Men det kan ibland vara lättare sagt än gjort om man befinner sig längre ner i produktionskedjan som företag, säger Richard Damberg. Då kanske snabb leverans är en ”unique selling point”. Men ju snabbare lageromsättning ju bättre cashflow.

Ibland kan ett växande företag med bra resultat hamna i just situationen att man snabbt bygger lager eller får ligga ute med stora kostnader för material, som i exempelvis byggbranschen. Eller att man arbetar mot större företag med långa betalningstider. Ett vanligt sätt då brukar vara fakturabelåning eller fakturaköp. Men det är en dyr lösning som Richard Damberg avråder från i de flesta fall.

– Många tänker inte på att en kostnad på exempelvis 3 procent för fakturabelåningen gäller för en månad och motsvarar en årsränta på 36 procent av lånebeloppet, säger han. Men ibland kan det naturligtvis vara berättigat i ett kort perspektiv när man akut behöver pengar, men det är inget långsiktigt alternativ. Man kan konstatera att det ofta är dyrt att växa snabbt.

Kolla likviditeten

Ett annat mått att hålla kolla på är kassalikviditeten som är en signal hur mycket likvida medel man ska ha i kassan i förhållande till kortfristiga skulder. Det bör vara över 100 procent, det vill säga man har mer pengar i kassan än i kortfristiga skulder.

– Det är svårt att ge någon exakt riktlinje för hur hög kassalikviditeten ska vara, konstaterar Richard Damberg. På vissa områden som åkeribranschen, restaurangbranschen, grossister ligger den lägre. Men ligger man under 100 procent så är det inte bra.

Det kan också vara bra att ha koll på betaltiden. Ju kortare betaltid på kundfakturor ju bättre och ju längre leverantörsfakturor, desto bättre. Ett tips från Richard Damberg är att se över säsongsvariationerna och ta höjd för dem så att man kan känna sig trygg.

Skaffa checkkredit

När det gäller checkkredit så är det viktigt att ha en sådan och man skapar en tillräcklig stor när det går bra. Det är svårare att skaffa en utökad kredit hos en bank när man verkligen behöver den och det går lite sämre eller när man har en säsongsvariation som behöver täckas in.

– Vilken storlek en checkkredit ska ha beror helt på verksamhetens storlek, konstaterar Richard Damberg. Men det är klart billigare att ha en bra check än att nyttja exempelvis fakturabelåning.

Han påpekar dock att checkkrediten är till för mer kortsiktiga fluktuationer och att bankerna inte uppskattar att den används som en fakturabelåning.

Att skapa en likviditetsbudget är alltid en klok åtgärd. Enligt Richard Damberg kan en sådan i sin enklaste form bestå av ett excelark där man sätter in kommande beräknade in- och utbetalningar och ser hur det påverkar den befintliga kassan. En sådan budget gör att man i ett tidigt skede kan se om det kommer att uppstå ett ekonomiskt ”hack” längre fram och då skapas tid till åtgärder.

Ha koll på kunderna

Då han arbetar på UC så lyfter Richard Damberg slutligen fram vikten av bevaka kunder så att man få signaler om någon är på väg att hamna exempelvis på obestånd eller är slarviga med sina betalningar.

– Det kan ju bli förödande om en stor leverantör plötsligt inte kan levererar på grund av ekonomiska problem, säger han. Sedan kan ju sådana upplysningar visa om man riskerar bedrägerier, något som man rent allmänt ska ha koll på. Så vi rekommenderar alltid att göra en riktig företagsupplysning när man får en ny kund eller leverantör.

Viktiga nyckeltal för ett säkert kassaflöde

 • Lämnad kredittid vid försäljning, minst 30 dagar.
 • Erhållen kredittid av leverantörer, helst mindre än 30 dagar.
 • Kassalikviditet en bit över 100 procent.

Ytterligare åtgärder för säkert kassaflöde

 • Ha ett så litet lager som möjligt så att lite pengar är bundet i det.
 • Gör en likviditetsprognos kontinuerligt. Går bra med ett enkelt excelark.
 • Undvik fakturabelåning om det går. Är mycket dyrt.
 • Ha en tillräckligt stor checkkredit. Bygg dem i goda tider.
 • Gör alltid kreditupplysningar på nya kunder och leverantörer.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.