1 000 svenska företag vet inte om de omfattas av CSRD

Hållbarhet Omkring 1 000 svenska företag vet inte om de omfattas av EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning, CSRD, eller inte. Anledningen är att direktivet fortfarande inte har implementerats i svensk rätt. Nu kräver Svenskt Näringsliv och revisorernas branschorganisation Far, ett snabbt besked.

1 000 svenska företag vet inte om de omfattas av CSRD
Karin Apelman, vd och generalsekreterare på Far. Foto: Pressbild

Vid årsskiftet började EU:s krav på obligatorisk hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, att gälla. Men en månad in har direktivet fortfarande inte implementerats i svensk lagstiftning. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Det innebär att omkring 1 000 svenska bolag fortfarande inte vet om de omfattas av kraven eller inte, enligt en uträkning av Svenskt Näringsliv. I var sitt brev till Justitiedepartementet uppmanar nu Svenskt Näringsliv och branschorganisationen Föreningen auktoriserade revisorer, FAR, att processen påskyndas. 

Skapar stor osäkerhet 

Karin Apelman, vd och generalsekreterare på Far, utvecklar resonemanget till Miljö & Utveckling. 

– Om det är 1 000 bolag som inte vet om de omfattas eller inte så skapar det en stor osäkerhet. Både hos företagen, och hos våra medlemmar som ska rådge företagen. Sedan skapar det såklart osäkerhet när ett helt nytt EU-regelverk redan har börjat gälla, men ännu inte har implementerats i svenskt rätt. Det är redan komplicerat som det är, och nu blir mycket upp för tolkning, säger hon. 

Bakgrunden till att så många företag svävar i ovisshet är att EU-kommissionen i december 2023 ändrade gränsvärdet för vilka företag som omfattas, i syfte att minska kostnaderna och regelbördan. Detta genom att höja storlekskriterierna för vad som definieras som mikroföretag, små- och medelstora företag och stora företag i EU:s redovisningsdirektiv. 

Oklart om svensk lagstiftning blir stängare

Med andra ord är det färre företag som omfattas av EU-direktivet, än vad som först var tänkt. Men eftersom direktivet fortfarande inte har implementerats i svensk rätt, är det oklart om EU:s nya gränsvärden kommer att gälla även i Sverige eller om kraven blir strängare. 

Svenskt Näringslivs uträkning att omkring 1 000 företag fortfarande inte vet om de omfattas baseras på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, från 2021. Då hade 1 751 koncerner en sammanlagd balansomslutning på minst 350 och högst 550 miljoner kronor. Antalet koncerner med en sammanlagd nettoomsättning på minst 175 och högst 280 miljoner kronor uppgick samma år till 776. Det är alltså dessa gränsvärden som EU-kommissionen ändrat. 

Med andra ord är det 975 företag som svävar i ovisshet, vilket upprundat blir 1 000 företag. Svenskt Näringsliv understryker samtidigt att de inte har kunnat göra en exakt beräkning, utan att det är en ungefärlig uppskattning. 

Hoppas att sänka regelbördan

Både Svenskt Näringsliv och Far hoppas att implementeringen av CSRD i svensk rätt innebär att storlekskriterierna på vilka företag som omfattas går i linje med den ändring som EU-kommissionens införde i december.

I sitt brev till Justitiedepartementet skriver Svenskt Näringsliv att det skulle ”sänka regelbördan väsentligt för en stor grupp företag”. Karin Apelman på Far instämmer, samtidigt som hon understryker att Far är positiva till CSRD som helhet. 

– Det är särskilt positivt att hållbarhetsrapportering integreras med finansiell rapportering. Men den här ovissheten gör det svårt att veta vad som gäller. Det kräver mycket kompetens och behöver bli rätt från början. Både företagen och revisorerna behöver tydliga riktlinjer, avslutar hon.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.