Hållbarhetsexperten: Vd:n har nyckelroll i CSRD-arbetet

Hållbarhet Känner du lättnad över att ditt företag ännu inte omfattas av CSRD? Det är ingen vinnande inställning. Själva omställningen kan bli en affärsidé, och Peter Hultman på Meritmind tipsar hur ni kommer i gång.

Hållbarhetsexperten: Vd:n har nyckelroll i CSRD-arbetet
Hållbarhetsexperten Peter Hultman på sin jobbcykel. Foto: Meritmind

EU:s krav på hållbarhetsredovisning, CSRD, kryper neråt i storlekarna. I år går gränsen vid 250 anställda. Räkenskapsåret 2026 omfattar direktivet även små och medelstora företag.

Skönt, då har vi en frist, tänker ni kanske. Gör inte det, uppmanar Peter Hultman som är hållbarhetsansvarig på ekonomkonsultbyrån Meritmind. Ni har inget att vinna på att dra ut på omställningsarbetet. Och är man leverantör till större företag som redan är i gång med sin hållbarhetsrapportering så är det ännu viktigare.

Fakta

7 tips för att komma igång med CSRD

Peter Hultman tipsar om hur ni skapar förutsättningar för att klara CSRD.

  1. Genomför hållbarhetsarbetet som ett verksamhetsprojekt: Identifiera syfte och mål, skapa en flerårig projektplan, involvera relevanta intressenter och team, samt fokusera på förändringshantering.
  2. Kartlägg kompetenser: Undvik att överbelasta befintlig personal. Utvärdera behovet av ny eller tillfällig kompetens, exempelvis hållbarhetscontrollers.
  3. Integrera hållbarhet i verksamhetsstyrningen: Gör hållbarhet till en del av affärsstrategin. Bestäm relevanta nyckeltal som styr verksamheten och hållbarhetsagendan.
  4. Skapa en tydlig styrning och struktur: Implementera klara strukturer och engagera högsta ledningen. Inrätta ett hållbarhetsutskott i styrelsen för att stärka prioriteringen och uppfylla kompetenskraven i regelverken.
  5. Bygg en virtuell organisation: Använd interna och externa resurser för att skapa en virtuell organisation som sammanför kompetenser från olika delar av företaget.
  6. Krångla inte till det: Var pragmatisk, undvik att fastna i komplexa detaljer. Fokusera på affärsnytta och integrera hållbarhetsmål i affärsstrategin och verksamhetsstyrningen.
  7. Våga ta extern hjälp: Tveka inte att använda externa experter vid behov. Säkerställ intern kontroll och ägarskap över hållbarhetsprojektet för att kunna kommunicera det trovärdigt.

– Lagstiftningen är en sak men den är sekundär, säger han. De som är leverantörer av produkter eller tjänster till större bolag berörs genom att de stora företagen kommer att kräva att de kan beskriva hur de jobbar med sin omställning. Det kommer att bli mycket mer narrativ, eftersom de stora företagen själva kommer att behöva ta ansvar för sina leverantörsled i sin hållbarhetsredovisning.

Storytelling viktigaste kompetensen

Felet som många företagare gör, menar Peter Hultman, är att se på det som något stort och komplext som kräver rekrytering av specialistkompetens och en helt ny form av rapportering. I verkligheten kan man börja med små steg, och den viktigaste kompetensen är ofta förmågan till storytelling i förberedelserna inför CSRD-arbetet. Inte sällan är vd:n den som är bäst lämpad att stå för berättandet om vad företaget gör för att ta ansvar för sitt hållbarhetsarbete.

– Berättandet är väsentligt i förberedelserna för CSRD-direktivet. Berätta en trovärdig historia om hur ni tänker ställa om och säkerställ att intressenterna får rätt information för att kunna göra en bedömning av om ni är hållbara eller inte, förklarar Peter Hultman.

Här gäller det att vara ärlig och transparent, inte att ticka boxar och göra alla rätt.

– Det kan handla om att kommunicera ut i sin årsredovisning: ’Hej, just nu har vi inte all information om hur vår verksamhet påverkar till exempel miljö och samhälle, men vi arbetar fokuserat med denna högst prioriterade fråga’. Då förstår kunderna att okej, de har inte kommit i mål än, men de jobbar med det och är ärliga med hur långt de har kommit, vilket skapar trovärdighet.

Arbeta med strategin

I det första stadiet bör man fråga sig, ”hur ska vi arbeta med vår hållbarhetsagenda” rekommenderar Peter Hultman. ”Ska vi jobba som de stora företagen eller ha vår egen vinkel på hållbarhetsfrågorna?” Av agendan kan man bygga en bra berättelse, som vävs in i årsredovisningen och i vd:ns och medarbetarnas berättelser om hur verksamheten ska bedrivas. Tänk på att hållbarhetsarbete inte måste ses som en konsekvens av tvingande lagar. Det kan lika gärna beskrivas som ett sätt att arbeta för hållbarhetsmål och samhällsutveckling.

Med en hållbarhetsagenda på plats kan det vara läge att se över vilka roller och kompetens som kan behöva utvecklas i verksamheten.

– Det kan handla om att företaget behöver anlita någon som kan formulera strategin eller leda projektet, eller formulera företagets kommunikation kring detta. Ofta efterfrågas en hållbarhetscontroller som kan vara ett extra stöd åt ekonomichefen, men det måste inte vara där som fokus bör ligga, förklarar Peter Hultman.

Kanske handlar det om att ta in en konsult under en tid, för att hjälpa till med kompetensutvecklingen eller att lägga upp en strategi. Men i takt med att arbetet går vidare, steg för steg, kan det också hända att nya vanor och synsätt integreras helt naturligt i organisationens sätt att arbeta. Och därmed bli väl förberedd på nya direktiv, och samtidigt mer attraktiv för kunder och affärspartners.

– Det viktigaste är inte att vara hållbarhetsexpert men att kunna se möjligheterna med omställning ur ett hållbarhets- och affärsperspektiv och inte drivas av tidplan för regelverkets tidplan, konstaterar Peter Hultman.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.