7 av 10 företag rekryterar grön kompetens

HÅLLBARHET 69 procent av svenska företag jobbar aktivt med att rekrytera till "gröna roller", visar en undersökning av Manpower.

7 av 10 företag rekryterar grön kompetens
Foto: Adobe stock

Allt fler tillsätter tjänster som är inriktade på klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete för att klara den gröna omställningen och nå klimatmålen. Särskilt höga ambitioner att rekrytera till de så kallade gröna rollerna finns det inom bank-, finans- och fastighetsbranschen. 83 procent av arbetsgivarna i de branscherna svarar i Manpowers undersökning att de håller på och rekryterar till gröna roller. Mest efterfrågar de kompetenser inom data och IT, samt tillverkning och produktion.

Enligt Industriekonomerna kan satsningar inom grön omställning skapa närmare 50 000 nya jobb i Sverige.

Siffror: Gröna jobb

  • 69 procent av arbetsgivarna i Sverige, och 70 procent globalt, är i färd med att rekrytera grön kompetens.
  • I Kina rekryterar hela 94 procent av arbetsgivarna grön kompetens.
  • På branschnivå globalt finns de starkaste ambitionerna hos arbetsgivare inom energi och samhällsservice, där 81 procent av företagen rekryterar grön kompetens.
  • I Sverige är det bank-, finans- och fastighetsbranscherna som visar störst intresse för grön kompetens – 83 procent av arbetsgivarna uppger att de är i en rekryteringsfas.
  • 75 procent av de arbetsgivare som rekryterar grön kompetens globalt uppger att de har svårt att hitta personer med rätt kvalifikationer.
  • En av åtta anställda har mer än en grön kompetens.

    Källa: Manpower

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Manpower, och baseras på intervjuer med 39 000 arbetsgivare i 41 länder. Statistiken som lyfts fram i artikeln utgår ifrån de 765 intervjuer som genomförts i Sverige.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.