-->

Vd-tidningen stora test: Svenska vd:ar förändringsbenägna

Innovationsförmåga Vd:ar i Sverige är mer förändringsbenägna än genomsnittet, den trenden kan utläsas ur Vd-tidningens stora personlighetstest av svenska vd:ars ”Learning agility”, det vill säga deras förmåga att lära av och hantera förändringar. Testet slår också tydligt fast att vd:ar med högre utbildning är mer förändringsbenägna än vd:ar med lägre utbildningsnivå. Detta gäller särskilt bland entreprenörer.

Vd-tidningen stora test: Svenska vd:ar förändringsbenägna

Testningen har genomförts i samarbete med det ledande testföretaget Assessio som också samarbetar med Handelshögskolans SSE Business Lab, en inkubator för nystartade företag, kring ”Learning agility”. Totalt har 142 vd:ar tagit sig tid att genomförande testet. Även om antalet svarande varit över förväntan, med tanke på testets omfattning, är underlaget fortfarande inte så stort att merparterna av slutsatserna är signifikanta, utan på många frågeställningar får vi prata om trender. De resultat där resultatet är signifikant är vi mer säkra på.

Innovationsförmåga

Testet mäter hur förändringsbenägen någon är men är också utvecklat för att vara ett redskap för att utveckla sig. Det är gjort så att man dels får veta hur man ligger till inom fem delområden, dels ges en indikation om hur stor förbättringspotentialen är. Kortfattat mäts man inom fem olika delområden för att ge en bild om hur ens ”Learning agility” ser ut. Begreppet kan beskrivas som någons förmåga att lära av och hantera förändringar.

Graf 1-3.

De fem delarna är ”Change agility” som står för nyfikenhet och som visar på hur mycket man experimenterar och provar nya saker, ”Mental agility” som pekar på om man gillar komplexa problem och hur analytisk man är, ”People agility” som visar hur man förstår sin omgivning, ”Result agility” som visar på hur lugn man är under press och hur målstyrd man är, slutligen ”Self awareness” som visar vilken självkännedom man har. De olika begreppen finns mer detaljerat förklarade nedan.

Tydlig trend

En tydlig trend i testet är att vd:arna som genomför det verkar vara mer förändringsbenägna än genomsnittet det vill säga ”Change Agila”, även om det är en trend. (Se graf 1).

– Vid ett högt resultat av change agility så hanterar man förändring genom att prova nya lösningar, gå tillbaka, göra om och lära från erfarenheterna. Om vi jämför med liknande data utomlands så ser vi att resultatet skiljer sig åt. I studier från Holland och Sydafrika så hamnar vd:ar särskilt högt inom results agility och mental agility. Då ställer man snarare om genom att jobba fram en konkret strategi samt fokusera på tydliga mål. De börjar helt enkelt i andra änden, säger Pär Cederholm, vd för Assessio, och fortsätter:

Pär Cederholm.

– Enligt teorin om learning agility så är vår förändringsförmåga något dynamiskt som relaterar till vår miljö. Det senaste årets händelser kan ha gjort att just att frågan om att överleva det nya och okända kommer ”top of mind” för vd:ar som brottas med sviterna av coronakrisen.

Analyserat resultatet

Haval Blomsweden, psykometriker på Assessio, är den som analyserat studiens resultat. Han menar att det behöver samlas in mer data för att kunna dra några stora slutsatser, men att det fortfarande är möjligt att se tendenser.

– Ett högt resultat inom change agility tyder på bra förutsättningar att kunna hantera nutidens utmaningar, som digitalisering och förändrade yrkesroller. Att våga testa obeprövade metoder kan vara något som särskilt attraherar den unga generationen och kan vara nyckeln till att rekrytera unga talanger, säger han.

Graf 4-6.

Studien visar att vd:ar har en annan styrka inom området självinsikt, men 5,6 poäng på en niogradig skala. Den här delen är central för hela begreppet learning agility, då en hög nivå av självinsikt även påverkar din utvecklingspotential inom de övriga områdena.

– Självinsikt är en multiplikator för att förbättra din egen learning agility-nivå. Vid ett högt resultat har du förmågan att resonera vad som inte blev bra och vad du kan göra bättre nästa gång. Du vet också när du behöver ta hjälp från andra, vilket är kritiskt för en vd, säger Pär Cederholm.

Däremot kan man inte se tydligt att de är mer ”Learning agila” än befolkningen i stort. Helt signifikant är det dock att de är mer ”Learning agila” än HR-personal som Assessio tidigare gjort tester på. Vd-arna ligger på 5,6 mot HR-personalens 5,2 på skalan. Särskilt när det gäller delområdet ”Change agility” är skillnaden stor. HR-personal ligger på knappt 5, medan de testade vd:arna på 6,4. Ett kanske inte helt överraskande resultat eftersom en vd måste se till att verksamheten hela tiden utvecklas och går i takt med tiden. (Se graf 2).

Haval Blomsweden, psykometriker på Assessio, har analyserat studien.

Ett annat tydligt resultat är att ju högre utbildning någon har desto högre ”Learning agility. Det skiljer sig ganska markant mot de som har lägst utbildning. Skillnaden är störst när det gäller vd:ar som är entreprenörer där de som har högre utbildning är betydligt mer förändringsbenägna. Ser man på hela gruppen är det framför allt ”Self awareness” som sticker ut här av delområden med betydligt högre utfall för de med olika former av universitetsutbildningar. Skillnaden är mindre för delområdet ”Change ability”. (Se graf 3).

Jobbar mer

En annan intressant trend är att de som jobbar mer övertid verkar ha högre ”Learning agility”. (Se graf 4). Ytterligare en trend är att vd:ar i små och stora företag har högre innovationskraft och förändringsbenägenhet än i medelstora företag. (Se graf 5). Slutligen är det en trend att anställda vd:ar verkar ha högre ”Learning agility” än egenföretagare. (Se graf 6). Däremot är trenden tydligare på delområdet ”Change agility” där anställda vd:ar ligger ännu högre än egenföretagare.

Fakta

Mer om undersökningens resultat

  • Svenska vd:ars generella nivå av learning agility är 5,2, vilket ska betraktas som precis över genomsnittet på en niogradig skala
  • När man bryter upp begreppet learning agility i sina olika delar så visar undersökningen att gruppen är som starkast inom change agility (6,2) och självinsikt (5,6)
  • Kvinnor och män har lika hög learning agility (5,3). Kvinnor är som starkast inom självinsikt (6,3) medan mäns styrka ligger i change agility (6,3).
  • Undersökningen visar en korrelation mellan egenföretagare och utbildningsnivå. Egenföretagare som har en kandidatexamen eller högre har betydligt högre LA än de som inte har en examen.

Fakta

Mer om undersökningens resultat

  • Svenska vd:ars generella nivå av learning agility är 5,2, vilket ska betraktas som precis över genomsnittet på en niogradig skala
  • När man bryter upp begreppet learning agility i sina olika delar så visar undersökningen att gruppen är som starkast inom change agility (6,2) och självinsikt (5,6)
  • Kvinnor och män har lika hög learning agility (5,3). Kvinnor är som starkast inom självinsikt (6,3) medan mäns styrka ligger i change agility (6,3).
  • Undersökningen visar en korrelation mellan egenföretagare och utbildningsnivå. Egenföretagare som har en kandidatexamen eller högre har betydligt högre LA än de som inte har en examen.

 

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.