Frigör den dolda potentialen för innovation

Innovationsförmåga Omvärlden förändras allt snabbare och kraven på företagen att utvecklas och vara innovativa ökar ständigt. Men hur ska du som vd få din organisation att hänga med, för ofta går det för långsamt? Svaret enligt forskaren Mattias Axelson är att utnyttja den dolda potentialen som finns i varje företag.

Frigör den dolda potentialen för innovation
Det finns mycket att göra för att få fart på innovationsarbetet. Foto: Stock adobe.

Det finns flera sätt att se på behovet av innovation. Mattias Axelson som forskar kring innovation på Handelshögskolan i Stockholm, House of innovation, har tittat närmare på frågan och också nyligen utkommit med succéboken ”Dold potential” som just handlar om att driva innovation utanför kärnaffären för att skapa långsiktig överlevnad för ett företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jag har alltid haft ett intresse kring den dolda potential som finns i innovation, konstaterar han. Om man ser det ur ett negativt perspektiv så handlar frågan om ett företags kärnaffär är hållbar inom några år i förhållande till de megatrender som finns. Om man ser det ur ett positivt perspektiv så handlar det om att det finns möjligheter att skapa nya produkter och affärer samt att lösa ett problem hos kunden.

Två perspektiv

Mattias Axelson som forskar kring innovation på Handelshögskolan i Stockholm.
Mattias Axelson som forskar kring innovation på Handelshögskolan i Stockholm. Mattias Axelson som forskar kring innovation på Handelshögskolan i Stockholm.

Mattias Axelson lyfter fram att man, när det gäller innovation, kan ha ett utåtriktat perspektiv där man har koll just på kundernas behov och de megatrender som finns och sedan titta på möjligheter till samarbete och vad som sker i branschen. Men att man också kan ha blicken riktad inåt. Det är här han har sitt fokus i sin forskning kring den dolda potential som finns i alla verksamheter.

För att hjälpa till att lyfta fram den dolda potentialen har han skapat en modell med fyra kategorier som bygger på axlarna komplexitet och organisatorisk plats. I den fyrfältare som han skapar kan man ha låg eller hög komplexitet eller en extern eller intern organisatorisk plats. Låt oss därför gå igenom de fyra kategorierna och vad som utmärker dem ur ett innovationsperspektiv.

Kategorin längst ner till vänster i modellen utmärks av låg komplexitet och ett internt perspektiv och är döpt till ”Oslipade diamanter”. Det är resurser som redan är väl definierade men inte utnyttjade, till exempel patent.

– Här gäller det att se med nya ögon på vad man kan åstadkomma, säger Mattias Axelson. Ett exempel är en applikation från Saab som tagits fram för militärt ändamål som sedan utvecklades till en karttjänst över städer. Man satsade ursprungligen några 100 000 kronor och idag är tjänsten hos ett annat välkänt företag värd 1,5 miljarder.

Lite svårare

Nästa kategori uppe till vänster är intern men har hög komplexitet och är döpt till ”Bakom kulisserna”. Det rör sig om resurser eller koncept med många delar, exempelvis informationssystem och kunddata. Här gäller det att se på den information man har med kreativa ögon. Då går det att göra affärer, men är svårt.

– Det kan också vara att man har mycket kompetens internt som kan användas på annat sätt, konstaterar Mattias Axelsson.

Modell kring innovation som forskaren Mattias Axelson använder.
Modell kring innovation som forskaren Mattias Axelson använder. Modell kring innovation som forskaren Mattias Axelson använder.

Därefter kommer kategorin i rutan nere till höger som är döpt till ”Matchmaking” och är extern och har låg komplexitet. Det handlar om det vi har som företag och kan koppla samman med andra företag eller produkter. Han exemplifierar med en PR-byrå som kanske kommer på ett nytt sätt att distribuera böcker.

Slutligen i modellen så representerar rutan uppe till höger att den är extern och har hög komplexitet och är döpt till ”Mobiliserande mission”. Här är insikterna stora men oklara och det finns tillgång och kontakt för att möte dem. Inte sällan handlar det om tekniska lösningar. Ett exempel är att man vill öka cykeltrafiken i en stad, men samtidigt höja säkerhet och då tittar på en bredd av tekniska lösningar och tjänster som ingen enskild aktör kan leverera.

Dolda kopplingar

Poängen med modellen är att hjälpa företag att skatta om det finns möjligheter för nya affärer. Kort sagt vad det finns för dold potential.

– Ofta hittar man snabbt många bra saker att satsa på, konstaterar Mattias Axelson. Den stora utmaningen är att sedan organisera sig och att våga satsa.

Han pekar på det faktum att många företag inte tar vara på de möjligheter som finns utanför kärnaffären. Problemet med detta förhållningssätt är att man har mindre skydd mot förändringar. En annan svårighet kan vara att det finns väldigt många idéer men att man saknar systematik för att ta tag i dem. Ett tips är att återkommande använda modellens fyra rutor och stoppa in dem där, så att idéflödet hålls levande.

Utmanande process

Det är inte heller en självklarhet att genomföra en innovationsprocess, enligt Mattias Axelson. Ofta står processen i valet mellan att förbättra en redan existerande affär eller att satsa på förnyelse. Och då vinner nästan alltid förbättringen för att den är ett måste här och nu. Man gör ofta inte heller någon utvärdering av sitt innovationsarbete eller ger mandat till någon att hitta nya affärsmodeller. Många gånger arbetar samma personer med förbättringar och innovation och då är det svårt att få ett lyft för innovation.

– Få personer scorar högt både på förvaltning och innovation, konstaterar Mattias Axelsson. Man måste helt enkelt leda och arbeta annorlunda för att få fart på innovationen.

Fakta:

Så får du fart på innovationsarbetet

  1. Fundera över er vision, vad ni vill och vilka värden ni vill skapa.
  2. Skapa en policy med guidande principer kring innovation.
  3. Delegera ett tydligt mandat till ansvariga personer.
  4. Skapa en tydlig budget för innovationsarbetet. Den behöver inte vara stor men ska matcha kraven.
  5. Skapa KPI:er så att det går att utvärdera arbetet med innovationer. Dessa måste mäta drivkraften framåt, till exempel antalet hypoteser, kunduppföljningar och affärsinitiativ.
  6. Organisera innovationsarbete så att det är frikopplat från kärnverksamheten.

De ovan uppräknade principerna gäller alla typer av företag, enligt Mattias Axelson. Han är övertygad om att intresset för att arbeta med innovation kommer att öka av nödvändighet framöver och att det då är viktigt att ha tydligt framtagna arbetsprocesser för detta arbete. Behovet av snabb förändring har ju blivit extra tydligt till följd av Covid. Men också andra megatrender som exempelvis hållbarhet kommer att skapa nya utmaningar för näringslivet.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.