Värderingar det viktigaste för att nå resultat

Ledarskap & Styrning En ny undersökning visar att 62 procent av alla chefer anser att värderingar är det viktigaste när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna och menar att värderingarna är en utslagsfaktor. Men de har få mätmetoder som kan bevisa fakta.

Värderingar det viktigaste för att nå resultat
Foto: Adobe Stock

Undersökningen PotentialBarometern visar att verksamhetskulturen är en av de allra viktigaste parametrarna för att kunna skapa resultat, enligt cheferna, men det saknas mätbarhet och reella bevis att värderingsdrivna organisationer ger ett bättre ekonomiskt utfall. Dessutom görs sällan matchning mot verksamhetskulturen, till exempel i samband med rekrytering, vilket tenderar att rendera delar av redan gjort värderingsarbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Organisationer lägger stor vikt vid värderingsgrundande arbete och förlitar sig på värderingar som en viktig faktor för framgång. Trots det förlitar sig organisationer på subjektiva bedömningar kring hur verksamhetskultur kan bidra till reella resultat och sättet att mäta, saknar fortsättningsvis strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker genom ledande frågemetoder, eller definitioner som ger upphov till en stor mängd tolkningar. Trots det tror organisationerna att de har kontroll på sitt värderingsarbete, baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

– Det finns en stor risk att ledare invaggar sig själva i en falsk trygghet att värderingsarbetet leder till konkreta resultat och ger utökad kontroll över hur organisationen och dess varumärke ska uppfattas, säger Marika Skärvik, vd PerformancePotential som undersökt värderings- och kulturfrågor i organisationer sedan 2013.

Hon ser att organisationer kommit längre i arbetet att definiera vilka beteenden man vill se, kopplat till värdeorden.

– Många ser ett värderingsarbete som en självklar del i verksamheten, precis som ISO- eller certifieringsarbete sågs tidigare.  Man fördjupar sig dock inte i hur medarbetarnas personliga värderingar laddas in i verksamhetens valda värdeord, varför man riskerar olika tolkningar av hur man vill att värderingarna ska spegla det agerande man önskar. Man skapar en upplevd trygghet i att värderingarna hjälper att nå verksamhetens mål, men i verkligheten finns en dold diskrepans, som uppkommer och är svår att hantera i efterhand, fortsätter Marika Skärvik.

En lösning på problemet är att fördjupa sig mer i medarbetarnas personliga värderingar och hur de tolkas in i de värdeord man har valt. Dessa resultat kan sen sammanställas för hela organisationer och grupper och integreras med övriga mål och visioner.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.