-->

Tre tips om hur företaget kan öka sin lönsamhet

Affärerna Jan Johansson, som är delägare i konsultföretaget Revenues i Umeå, har tre tips på hur ett företag ska kunna öka sin lönsamhet. Höj priserna, satsa på bearbetning av nya kunder och våga tänka stort.

Tre tips om hur företaget kan öka sin lönsamhet

Revenues hjälper främst små- och medelstora företag i norra Sverige med strategiska utvecklingsprojekt där deras insatser kan handla om tillväxtanalyser, marknadsanalyser och strategisk planering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Jan Johansson första råd är att höja priserna.

– Så banalt kan det vara men speciellt de ägarledda företagen har stora problem med detta. De är helt enkelt rädda för att förlora kunder om de höjer priset, säger han.

Enligt honom handlar denna rädsla oftast om dåligt självförtroende.

– Ett bra tips till ägaren för att få till rätt prisbild är att rekrytera en extern vd eller att ge uppdraget till någon intern medarbetare som inte äger aktier i företaget. Den som äger företaget bör inte alls vara med i prisförhandlingar. Eftersom han eller hon lever med sitt företag dag och natt finns risk att de är för svaga i prisförhandlingen.

Jan Johansson har goda erfarenheter från när företag som nappat på denna ”enkla ”lösning.

– Det beror naturligtvis på hur konkurrensutsatt branschen är men oftast är det möjligt med en prisökning om man bara kan motivera den. Genom att visa de befintliga kunderna som är vana med ett visst pris kalkyler som kan förklara varför det är nödvändigt med en prisökning brukar det fungera.

Hans andra råd är att satsa mer på bearbetning av nya kunder.

– Det ser jag alldeles för lite av i alla branscher. Många tycker att det är för jobbigt att jaga nya kunder och satsar istället allt på att ta väl hand om befintliga kunder. Det är naturligtvis också viktigt men för att företaget ska bli mer lönsamt måste man också ge sig ut och jaga.

Jan Johansson konstaterar att det krävs säljare med olika typer av kompetens när det gäller försäljning till nya och till befintliga kunder.

– Den som jagar nya kunder måste kunna klara av att få nej många gånger och det fixar inte alla.

Han betonar vikten av att vid anställning av säljare lägga ordentligt med tid på att försöka få en helhetsbild av den person som ska dra in nya kunder.

– Rekrytering är jättesvårt och även rekryteringsfirmor kan här göra stora misstag som ställer till det ordentligt för företaget.

Jan Johansson menar att det vanligaste felet vid rekryteringar är att man tittar alltför mycket på personens CV.

– Det är till exempel en enorm skillnad på att ha arbetat med ett känt varumärke i en butik mot att sälja produkter av ett relativt okänt varumärke ute på fältet.

Hans tredje tips är att våga tänka större.

– Det gäller att alltid se en större affär än den som man har just nu.

Jan Johansson ser att det här finns en stor skillnad mellan startups och etablerade företag som är trygga på sin marknad.

– Många etablerade företag har till och med svårt att se en dubblering av omsättningen medan startups tänker stort direkt och siktar mot en global marknad.

Startupföretag är ofta beredda att ta stora risker.

– Deras problem handlar ibland om attityden ”allt genast”. Det allra bästa vore att gifta ihop startup-företagens optimism med de etablerade företagens erfarenhet, avslutar Jan Johansson.

Jan Johanssons tre råd för att öka lönsamheten

1. Höj priserna, vilket är speciellt svårt i ägarledda företag

2. Satsa på bearbetning av nya kunder, vilket är jobbigare än att arbeta med de befintliga, men här skapas tillväxt

3. Våga tänka stort och alltid se en större affär än den man har nu

(Bildtext använder du IMG-bilder så är fotografen Lars Westerlund och för MG-bilderna använd Revenues som fotograf)

– Många etablerade företag har till och med svårt att se en dubblering av omsättningen medan startups tänker stort direkt och siktar mot en global marknad, konstaterar Jan Johansson.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.