Matnyttiga tips kring prissättning

Affärerna I en artikel i Harvard Business Review ger Ron Kermisch och David Burns från företaget Bain & Company’s Customer Strategy & Marketing ett antal tips när det gäller prissättning.

Matnyttiga tips kring prissättning

I sin artikel hänvisar de till en undersökning som omfattar 1 700 företag. 85 procent av de tillfrågade företagen tror att deras beslut kring priser kan förbättras. I studien har man tittat närmare på ett antal topp-presterande företag för att se hur de tänker. Dessa:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– skräddarsyr sina priser för den individuella kunden

– har en lämplig balans när det gäller fast och rörlig ersättning till sina säljare

– investerar kontinuerligt i kompetensutvecklingen hos sina säljteam genom utbildning och förser dem med bra verktyg.

Författarna betonar att prissättning som bygger på one-size-fits-all inte passar för någon. De menar att det finns tre variabler som man ska hänsyn till vid prissättningen:

– de fördelar som varje kund verkligen värderar och hur mycket värde som skapas för dem

– vilka alternativ det finns i branschen

– den verkliga lönsamheten efter att ha tagit i beaktande rabatter, frakt, villkor och lagerhållning

De poängterar vikten av att anpassa säljarnas ersättning till företagets strategiska mål och lyfter fram några principer för detta.

– Förtydliga målen, oavsett om det handlar om tillväxt, aktievinster eller marginalvinster och visa på de beteenden som kommer att hjälpa till att uppfylla målen

– Hjälp säljare att förstå beräkningarna

– Säkerställ öppenhet. Säljarna bör enkelt se effekten av ett avtals pris på deras personliga ersättning

– Spåra resultaten genom regelbundna utvärderingar

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.