Tips på vad man som ledare ska göra i kristiden

Ledarskap & Styrning I osäkra tider är det ledare som ansvarar för att tänka strategiskt, se till att alla handlingsplaner implementeras samtidigt som information behöver förmedlas och medarbetarna behöver känna en så stor trygghet som möjligt. Därför är ett bra ledarskap i kris något av det viktigaste ni kan ha. Clara Löfvenhamn grundare av Bossbloggen delar här med sig av sina bästa råd över vad du ska göra och vad du ska undvika som ledare i kristider.

Tips på vad man som ledare ska göra i kristiden

Högst upp på listan över saker att undvika är att drabbas av panik. När du befinner du i en ledande roll så kommer dina medarbetare och kollegor att vända sig till dig för att få information, trygghet och stöd. Så behåll ditt lugn så gott du kan och försök att vara så saklig som möjligt. Utgå från det ni vet, inse allvaret i situationen men förstora det inte heller.

Ovisshet skapar otrygghet och otrygghet skapar i sin tur rädsla och när vi blir rädda så är risken stor att vi fattar impulsiva och ogenomtänkta beslut. Vilket inte är något en organisation behöver när tiderna är svåra för så många.

− Det är därför ledarskapet i kriser kan göra en så enorm skillnad, både för er organisation och era medarbetare, säger Clara Löfvenhamn.

Hennes rekommendation är i stället att fokusera på vad ni kan och ska göra rent praktiskt. Att identifiera olika risker för er verksamhet, era medarbetare, kunder och leverantörer och ta fram handlingsplaner för hur ni kan, bör och ska agera är inte bara viktigt sett ur krishanteringsperspektiv. Det kan också hjälpa er att behålla lugnet även om mycket är ovisst.

− Underskatta inte betydelsen av att ha en plan. Håll er uppdaterade, var källkritiska och ta också fram en kommunikationsplan som ni utgår från både internt och externt, konstaterar Clara Löfvenhamn.

Det gäller att inte bara försöka skapa en plan fortast möjligt. Den ska samtidigt vara relevant och därför är det viktigt att du som ledare lyssnar på vilka behov som den dagliga verksamheten och medarbetarna har. Du måste också identifiera de riskgrupper som kanske drabbas hårdast men inte hörs eller syns. Du måste även ha kommunikation löpande om vad som händer och sker för att försöka undvika ryktesspridning och oro i organisationen.

− Det är inte enkelt att leda i kristider! Det är så mycket som ska göras på en gång och därför är det viktigt att som ledare inse att du inte behöver vara ensam eller göra allting själv, säger Clara Löfvenhamn och fortsätter:

− Ta stöd i organisationen eller anlita en extern mentor och som är oberoende, till din personliga rådgivare, avslutar hon.

Du måste hålla hela vägen!

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.