Ledningsgruppen kväver tillit för att fungera

Ledningsgruppen Ledningsgruppen i ett företag är både hjärtat och hjärnan i organisationen. För att de beslut som fattas i ledningsgruppen ska få acceptans hos medarbetarna krävs det att medlemmarna är helt överens om hur man går ut med dem.

Ledningsgruppen kväver tillit för att fungera
Det är viktigt att alla drar åt samma håll i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen i varje verksamhet är unik och därför går det inte att ha ett standardupplägg för hur man lägger upp arbetet i en sådan. Men det finns vissa saker som måste finnas på plats för att den ska fungera på ett bra sätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det här med att arbeta med ledningsgrupper är en företeelse inom näringslivet som bara har cirka 40 år på nacken. När jag började som ledarskapskonsult för 25 år sedan var det vanligt med ledningsgrupper där vd:n bara ville att medlemmarna skulle avrapportera läget för att vd:n sedan skulle fatta besluten. Men dessa har tack och lov blivit allt färre, berättar organisationsutvecklaren Cecilia Hjelte, som driver konsultbolaget Ericson & Hjelte.

Cecilia Hjelte konstaterar att öppenhet i ledningsgruppen bygger tillit och att det också är viktigt att medlemmarna i ledningsgruppen vågar visa sig sårbara och berätta att de behöver hjälp.
Cecilia Hjelte konstaterar att öppenhet i ledningsgruppen bygger tillit och att det också är viktigt att medlemmarna i ledningsgruppen vågar visa sig sårbara och berätta att de behöver hjälp. Cecilia Hjelte konstaterar att öppenhet i ledningsgruppen bygger tillit och att det också är viktigt att medlemmarna i ledningsgruppen vågar visa sig sårbara och berätta att de behöver hjälp.

Hon betonar att två grundfrågor som ledningsgruppen alltid måste ställa sig är varför den finns till och hur den ska fungera.

– Att detta inte är diskuterat i gruppen är en vanligt bidragande orsak till frustration och ineffektivitet i ledningsgrupper. Syftet med gruppen är en viktig utgångspunkt att vara ense om för att kunna vara tydliga och konsekventa med vilka frågor som hanteras bäst just i ledningsgruppen och inte någon annanstans. Dessutom gäller det att hitta effektiva roller och arbetsformer, säger Cecilia Hjelte.

Tillit till varandra

När ledningsgruppens syfte och huvuduppgifter är tydliga, kan man komma igång med frågor kring struktur, såsom mötesformer, prioriteringar, ansvarsfördelning och beslutsfattande med sådant som handlar om hur ledningsgruppen kan arbeta effektivt tillsammans.

– Det kan till exempel vara feedback och kommunikation inom och från gruppen, hur man kan använda medlemmarnas styrkor och personliga egenskaper optimalt eller verktyg att få en öppen dialog och konstruktivt handskas med åsikts- eller intressemotsättningar, berättar Lisa Hedqvist, senior organisationskonsult hos Ericson & Hjelte.

Enligt Cecilia Hjelte och Lisa Hedqvist är den viktigaste framgångsfaktorerna att känna att man har tillit till varandra och vågar diskutera och på riktigt säga vad man tycker utan att vara orolig för att det pratas bakom ryggen.

– Meningsfull och hälsosam opposition kräver debatt och att man kan ta steget ut ur bekvämlighetszonen och utrycka sin åsikt utan att få en reprimand. När det finns psykologisk trygghet ledningsgruppen litar man på varandra och kan vara sig själv, säger Cecilia Hjelte.

Lisa Hedqvist inflikar att det också gäller för medlemmarna i ledningsgruppen att få ett starkt åtagande för fattade beslut och mod att hålla varandra ansvariga. Dessutom måste man sätta fokus på de gemensamma målen för att uppnå ett framgångsrikt resultat.

Cecilia Hjelte konstaterar att öppenhet bygger tillit och att det också är viktigt att medlemmarna i ledningsgruppen vågar visa sig sårbara och berätta att de behöver hjälp.

Läs även: Ny standard för ledningsgrupper

– Man måste helt enkelt ha mod att visa sig sårbar. I en bra ledningsgrupp ses misstag som något naturligt och som man kan lära sig något av. När det gäller öppenhet är det vd:n som visar vägen, menar Cecilia Hjelte.

Företagets hjärta och hjärna

Lisa Hedqvist menar att ledningsgruppen är företagets hjärta och hjärna som sätter normen och ramen för hur organisationen jobbar och är förebilder för medarbetarna. EQ bör enligt henne vara lite större än IQ för att man ska kunna känna av om något i företaget inte är i balans.

Lisa Hedqvist menar att EQ bör vara lite större än IQ i ledningsgruppen för att man ska kunna känna av om något i företaget inte är i balans.
Lisa Hedqvist menar att EQ bör vara lite större än IQ i ledningsgruppen för att man ska kunna känna av om något i företaget inte är i balans. Lisa Hedqvist menar att EQ bör vara lite större än IQ i ledningsgruppen för att man ska kunna känna av om något i företaget inte är i balans.

– Ledningsgruppen behöver stå tätt samman och gå i armkrok med varandra när det gäller strategier och beslut. Har man tagit ett beslut i ledningsgruppen måste alla vara överens om hur man går ut med det så att det inte skapar förvirring bland medarbetarna. Det handlar om ett kollegialt ansvarstagande, säger Lisa Hedqvist.

Grunden för Ericson & Hjeltes upplägg när det gäller ledarskapsutveckling är Patrick Lencionis modell för funktionella team.

I den lyfter han fram sex kritiska frågor som en ledningsgrupp måste ställa sig.

 1. Varför finns vi till.
 2. Hur beter vi oss.
 3. Hur lyckas vi.
 4. Vad gör vi.
 5. Vad är viktigast just nu.
 6. Vem måste göra vad.

Två hattar

Cecilia Hjelte och Lisa Hedqvist har sett att i en väl fungerande ledningsgrupp är det naturligt att fördela ordet mellan varandra. De mer extroverta håller tillbaka lite så att de som tänker lite längre också får komma fram.

– Detta är en oerhört viktig egenskap i en ledningsgrupp, menar Lisa Hedqvist.

Hon konstaterar vidare att i en ledningsgrupp har man två hattar på sig. Dels den som berör helheten och dels den som berör ens egen funktion, division eller avdelning.

– I ledningsgruppen kommer det att fattas beslut som är bäst för organisationen men kanske inte för min del i organisationen. Här gäller det att jag är tillräckligt nöjd med beslutet även om jag inte fick igenom min vilja. Det är både viktigt att vara lojal mot sin åsikt och mot det slutgiltiga beslutet, avslutar Lisa Hedqvist.

Fakta:

5 tips på hur man skapar en väl fungerande ledningsgrupp

 1. Se till att ni har en gemensam bild av varför er ledningsgrupp finns till och vad den ska åstadkomma.
 2. Bygg tillit till varandra genom att vara öppen med hur du har det och vad du behöver. Utgå från att ledningsgruppen är en plats där alla i gruppen får stöd och hjälp.
 3. Tydliggör hur ni fattar beslut i er ledningsgrupp.
 4. Diskutera och kom överens om vad som förväntas av en medlem i ledningsgruppen. Exempelvis att hen ser till hela företaget.
 5. Använd allas kompetens och nyttja olikheter och individuella styrkor.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.