Sveriges hårdast arbetande förtjänar återhämtning 

HR & Arbetsmiljö Småföretagarnas Riksförbund släpper en ny rapport med fokus på småföretagares höga arbetsbelastning. I rapporten beskrivs situationen för småföretagare samt föreslås vad som skulle förbättra företagarnas villkor.

Sveriges hårdast arbetande förtjänar återhämtning 
Hälften av företagarna kan inte regelbundet ta ut två heldagar ledigt per vecka. Foto: Adobe Stock

För att uppdatera kunskapsläget har en enkätstudie under mars och april månad funnits ute bland medlemsföretagen i Småföretagarnas Riksförbund. Där undersöks upplevelsen av arbetsbördan och hur den påverkar vardagen.

• Hälften av företagarna upplever att arbetsbördan gör att de inte hinner ta hand om den egna hälsan, medan tre fjärdedelar menar att detta påverkar sömnen och tiden med familjen negativt.

• Hälften av företagarna kan inte regelbundet ta ut två heldagar ledigt per vecka.

• Nära en fjärdedel av företagarna kan inte ta ut en sammanhängande semester på ens en vecka under sommaren.

Caroline Szyber, vice ordförande i Småföretagarnas Riksförbund konstaterar att resultatet i undersökningen talar sitt tydliga språk och bekräftar den bild förbundet haft länge.

– Den genomsnittliga företagaren jobbar strax över fem timmar mer per vecka än den genomsnittliga anställda personen. Jämfört med personer som är mitt i karriären jobbar företagare nära 6 timmar mer än anställda varje vecka. Den som driver företag behöver ofta arbeta också på helger för att hinna med. Vi har tagit fram rapporten för att den är en viktig utgångspunkt för att beskriva och föreslå förbättringar i företagandets villkor, säger hon.

I undersökningen menar sex av tio företagare att en minskad regelbörda skulle minska deras stress, medan hälften menar att införandet av lärlingssystem anpassat till små och medelstora företags situation, skulle minska stressen.

– Med lärlingsutbildningar och mindre byråkrati kan företagare få välförtjänt tid för återhämtning. Reformer som leder till minskad stress bland företagare bör vara en prioriterad fråga, då det är nyckeln till att få fler att engagera sig som jobbskapare. Det är faktiskt inte rimligt att de som driver eget ska ha så svårt att få tid över till ledighet och semester. Politiken behöver läggas om, så att företagarna, Sveriges hårdast arbetande grupp, ska kunna få en rimlig vardag, menar Caroline Szyber

Hon menar att det är viktigare än någonsin att ta fram långsiktiga lösningar för landets alla småföretagare.

– Det är i småföretag som många av framtidens jobb finns och där landets tillväxt skapas, avslutar Caroline Szyber.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.