8 av 10 småföretagare saknar hållbarhetsstrategi

Hållbarhetsstrategi Färre än två av tio småföretagare har en fastställd hållbarhetsstrategi, visar en ny kartläggning.

8 av 10 småföretagare saknar hållbarhetsstrategi
Knappt två av tio småföretagare har en fastslagen plan för sitt hållbarhetsarbete. Foto: Adobe Stock

Drygt hälften av svenska småföretagare tror att företag som arbetar aktivt för ökad hållbarhet får konkurrensfördelar. Trots det har mindre än tjugo procent en fastställd hållbarhetsstrategi. Det visar en ny kartläggning som Visma Spcs genomfört bland över 800 småföretagare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Eftersom fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag är de en nyckel för att bygga ett hållbart samhälle. Företag som arbetar aktivt med hållbarhet skapar nya affärsmöjligheter, fördjupar sina kundrelationer och blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, i en kommentar.

Undersökningen, som besvarades av över 800 småföretagare i landet, visar att knappt två av tio småföretagare har en fastslagen plan för sitt hållbarhetsarbete. Den vanligaste orsaken till att en stor majoritet saknar en plan är att kunderna inte efterfrågar det. Men trots att så få företag har en utarbetad hållbarhetsstrategi, anser fem av tio småföretagare att ett aktivt hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar.

Fakta

Frågorna i undersökningen

Har företaget en fastslagen/skriven plan för sitt hållbarhetsarbete?

 • Ja: 19 procent
 • Nej: 63 procent
 • Nej, men vi planerar för det: 11 procent
 • Vet ej: 7 procent

Om nej på ovanstående, varför har ni inte det?

 • Vi ser inga fördelar med det: 27 procent
 • Ingen i företaget vet hur man arbetar med frågorna: 4 procent
 • Det finns inte tid: 9 procent
 • Det skulle kosta för mycket: 2 procent
 • Våra kunder efterfrågar inte det: 36 procent
 • Vet ej: 22 procent

Tror du att företag som arbetar aktivt för ökad hållbarhet har en konkurrensfördel?

 • Ja, en stor fördel: 11 procent
 • Ja, en viss fördel: 38 procent
 • Nej, inte en särskilt stor fördel: 19 procent
 • Nej, ingen fördel alls: 13 procent
 • Vet ej: 19 procent

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.