Medarbetarens 5 skyldigheter för arbetsmiljön

Arbetsmiljö Det är inte bara arbetsgivaren som har skyldigheter gentemot arbetstagarna. Även medarbetarna har sådana och de handlar bland annat om att inte snacka skit om arbetsgivaren eller om sina arbetskamrater.

Medarbetarens 5 skyldigheter för arbetsmiljön
Har du koll på vilka skyldigheter de anställda har för arbetsmiljön? Foto: Adobe Stock

Skitsnack i korridoren eller runt fikabordet är ett stort problem på många arbetsplatser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Som folk är vi svenskar generellt sett rädda för att trampa på ömma tår och att rakt ut säga våra åsikter till varandra. Det är förvånansvärt vanligt att vi vuxna snackar skit om varandra bakom ryggen, på högstadievis, konstaterar Susanna Linder.

Hon är grundare av och vd för företaget Arendra som utvecklat en metod för att träna chefer hos arbetsgivare i alla branscher, i att kommunicera tydligt och förstå vilka beteenden som främjar friska och hållbara organisationer.

 Fem skyldigheter

Att arbetsgivaren har skyldigheter gentemot sina arbetstagare har nog de flesta koll på.

– Men det är många som inte har klart för sig vilka skyldigheter medarbetare har som ingår i anställningsavtalet, säger Susanna Linder.

Hon lyfter fram fem sådana skyldigheter där det bland annat ingår att inte snacka skit om andra medarbetare och arbetsgivaren.

Fakta

Medarbetarens 5 skyldigheter i anställningsavtalet

  1. Att utföra arbete.
  2. Att följa regler och beslut.
  3. Att bidra till en god arbetsmiljö.
  4. Lojalitetsplikten.
  5. Vara skyldig att samarbeta

Skyldighet nummer ett handlar om att utföra arbete.

– Arbetsgivaren har rätt att kräva en normalprestation både vad gäller kvantitet och kvalitet från medarbetaren.

Nummer två är att följa regler och beslut.

– Medarbetaren måste följa de regler, rutiner, arbetssätt och policies som gäller på arbetsplatsen. Detta gäller även för de beslut som fattas.

Ett ansvar för arbetsmiljön

Skyldighet nummer tre berör arbetsmiljöansvaret.

Arbetsgivaren har naturligtvis huvudansvaret för arbetsmiljön både vad gäller den fysiska som den psykosociala biten och ska säkerställa att det är en trygg och säker arbetsplats samt en god arbetsmiljö.

– Men som medarbetare har man också ett ansvar att vara delaktig i det arbetsmiljöarbete som pågår på arbetsplatsen. Man har också ett ansvar att påtala brister både när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, berättar Susanna Linder.

Susanna Linder konstaterar att det också ingår underliggande skyldigheter i anställningsavtalets fem punkter.

Om det är en arbetsplats där det krävs skyddsanordningar av olika slag måste medarbetaren använda det.

– Det är inte i första hand skyddsombudens uppgift att se till att arbetsmiljön är bra utan det ligger främst och tydligt på var och en av de anställda, inklusive chefer.

Lojalitetsplikten

Skyldighet nummer fyra är lojalitetsplikten.

– Arbetsgivarens intresse ska sättas framför medarbetarens egna och man får inte skada arbetsgivaren. Och så gäller tystnadsplikten som i praktiken innebär att man inte får snacka skit om arbetsgivaren.

Har man synpunkter har medarbetaren rätt att framföra dem på ett konstruktivt sätt till närmaste chef. Här skiljer det sig till viss del mellan privat och offentlig verksamhet.

– Inom offentlig verksamhet väger yttrandefriheten tyngre än lojalitetsplikten men inom privat verksamhet väger lojalitetsplikten tyngre. Ju högre ställning en arbetstagare har inom en organisation, desto större krav på lojalitet har arbetsgivaren rätt att ställa.

Måste kunna samarbeta

Den femte skyldigheten är att samarbeta.

För att det ska fungera på arbetsplatsen måste man kunna jobba tillsammans i de arbetsuppgifter som verksamheten kräver.

– Det är en arbetsrättslig skyldighet som medarbetare har. Man behöver inte tycka om varandra men måste kunna jobba tillsammans och respektera varandra.

Susanna Linder konstaterar att det också ingår underliggande skyldigheter i de fem punkterna i anställningsavtalet.

– Det innebär att man inte behöver skriva på något papper utan med automatik gäller de här skyldigheterna för den som skrivit under ett anställningsavtal.

Om en arbetstagare missköter sig, bör arbetsgivaren ge en muntlig tillrättavisning. Om det inte räcker kan arbetsgivaren lämna en skriftlig erinran, eventuellt följt av en disciplinär åtgärd om det finns stöd av lag eller avtal.

– Om misskötseln fortsätter kan arbetsgivaren, som en sista åtgärd, säga upp eller i värsta fall avskeda arbetstagaren. Skyldigheterna gäller under hela anställningstiden, vilket då även omfattar uppsägningstiden, oavsett om arbetstagaren är arbetsbefriad eller inte, avslutar Susanna Linder.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.