Svenska chefer har svårt med digitalt ledarskap

Ledarskap En ny undersökning visar att hälften av cheferna som tillfrågats uppger svårigheter med digitalt ledarskap. Det faktum att en klar majoritet av de anställda trivts med flexibiliteten, som distansarbetet ger, driver en polarisering och ställer krav på en uppdaterad företagskultur.

Svenska chefer har svårt med digitalt ledarskap
Peter Uddfors, vd för Office Management

Undersökningen, som gjorts på riksnivå på uppdrag av Office Management  bland kontorsanställda och chefer på medelstora företag, belyser polariseringen mellan anställda och chefer kring distansarbete – och kan visa på en vattendelare mellan olika chefstyper.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Pandemin har ställt nya krav på hela samhället, i synnerhet i arbetslivet. Enligt den nya statistiken anser 80 procent av de kontorsanställda i Sverige att distansarbetet varit lyckat medan en majoritet av cheferna kämpat för att behålla kontrollen. Detta påvisar att fler företag måste ta digitaliseringen på allvar och att en satsning på att investera i digitala hjälpmedel och anamma det digitala ledarskapet behövs.

– 22 procent av cheferna har angett att det under våren och hösten 2020 varit svårt att få allting gjort eftersom vissa delar av arbetet inte kan genomföras hemifrån. Det är ett tecken på att många chefer har papperen kvar i pärmen medan tekniken faktiskt finns för att till och med ha receptionisten på distans idag. Restriktionerna kring Covid-19, som har krävt distansarbete, har mycket snabbt förflyttat det svenska näringslivet in i en konkret digitalisering. Men fler chefer än vi trodde har inte kunnat hantera detta, säger Peter Uddfors, vd för Office Management.

De 500 cheferna, som svarat anonymt i undersökningen, ger en bild av att beslutstiden till viss del blivit längre och att den uteblivna fysiska kontakten med kunder försvårat affärerna. 26 procent av cheferna uppger att de behöver resultatrapportering och 25 procent efterlyser träning i digitalt ledarskap.

– Den stora frågan nu är hur vi minskar polariseringen mellan anställda och chefer så att båda grupper börjar fokusera på hur resultatet bäst kan uppnås och vad som krävs för att förbättra det mera långsiktigt. Resultatet av undersökningen tyder på att svenska företag måste tänka nytt runt både IT och infrastruktur som ska vara uppdaterade för att stödja den digitala processen. En arbetsplats med digitaliseringsbrister bör förnya företagskulturen och stödja ledarskapet, avslutar Peter Uddfors.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.