Svårt att leva upp till företagskulturen under pandemin

HR & Arbetsmiljö En ny undersökning om hur coronapandemin påverkat arbete, processer och rutiner hos företagen visar att hälften av respondenterna anser att det är svårare att behålla och leva upp till företagskulturen, samt att 58 procent ser ett ökat behov av ansvarstagande bland medarbetare.

Svårt att leva upp till företagskulturen under pandemin
Tålamodet att orka lyssna i ett digitalt möte sjunker i takt med hur långt mötet är.

– De senaste 10 – 15 åren har många företag investerat i vilka värderingar och vilken kultur som ska genomsyra bolagens beteende. Den här arbetskulturen som ofta kretsar kring arbetsplatsen blir nu prövad av det nya arbetssättet, säger Simon Kling, vd för Finance Recruitment som med hjälp av Kantar Sifo genomfört undersökningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Utmaningen att behålla företagskulturen blir påtaglig när majoriteten av personalen arbetar på distans. De traditionella kulturbärarna, cheferna, får sämre insyn och inverkan på organisationen – samtidigt som kraven på cheferna ökar.

Ansvaret för både företagskultur och även för välkomnande av nyanställda förskjuts till medarbetarna. Nyanställda måste i sin tur agera mer proaktivt för att integreras sin nya arbetsplats och de förväntas att ha fler kompetenser som bland annat IT-vana och vara starkt självgående.

– Tålamodet att orka lyssna i ett digitalt möte sjunker i takt med hur långt mötet är. Att visa på ett riktigt beteende blir svårare vid färre interaktioner och vid färre fysiska möten, avslutar Simon Kling.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.