Företagskultur med hjälp av djursymboler

Företagskultur Hos konsultföretaget Mum har man valt att arbeta med symboler för att skapa en företagskultur präglad av viljan att utvecklas tillsammans. De har mamma som förebild och tre värdedjur som ledstjärnor.

Företagskultur med hjälp av djursymboler
En företagskultur präglad av viljan att utvecklas tillsammans är en av hörnstenarna hos konsultföretaget Mum.

När Ulrika L Oskarsson och Mikael Lundstedt 2014 startade konsultföretaget Mum hade de en önskan om att detta bolag inte skulle vara som andra utan bygga en helt egen företagskultur.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Tillsammans såg de möjlighet att skapa affärsnytta i gränslandet mellan verksamhet och IT, att brygga mellan de många affärsnära managementkonsulterna och de mer IT- och teknikfokuserade bolagen.

– Ett viktigt kriterium för oss var en intern företagskultur präglad av viljan att utvecklas tillsammans, för att på så sätt generera både ökad trivsel hos medarbetarna och ett starkare erbjudande till kunderna, berättar Ulrika L Oskarsson, som är vd för Mum Group.

Grundarna hade målsättningen att bolaget skulle vara värderingsstyrt på riktigt. De såg värderingarna som fundamentet i ett företag, det som håller ihop människorna och verksamheten.

– När vi växer som företag är vår etablerade företagskultur och värdegrund det som säkerställer att vi aldrig tappar bort oss på resan, säger Ulrika L Oskarsson.

Och att de lyckats bra med detta vittnar att Mum både 2018 och knep en plats på listan över Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work och 2019 och 2020 blev de även utsedda till ett Gasellföretag.

Samlas kring köksbordet

Ulrika L Oskarsson och Mikael Lundstedt fastnade redan första dagen för tanken att vara som ett gäng vänner som samlas kring köksbordet. De pratade om känslan av att komma hem, om vikten av att få vara sig själv och om glädjen i att kunna diskutera intressanta frågor med likasinnade.

Ulrika L Oskarsson konstaterar att vara ett framgångsrikt konsultföretag också innebär utmaningar för organisationens kultur när konsulter tillbringar mycket av sin tid ute hos kunder.
Ulrika L Oskarsson konstaterar att vara ett framgångsrikt konsultföretag också innebär utmaningar för organisationens företagskultur när konsulter tillbringar mycket av sin tid ute hos kunder. Ulrika L Oskarsson konstaterar att vara ett framgångsrikt konsultföretag också innebär utmaningar för organisationens kultur när konsulter tillbringar mycket av sin tid ute hos kunder.

Här tog de rygg på mångas förebild, mamma, vilket också ledde fram till valet av företagets namn.

– Hon symboliserar ett engagemang med stor värme som aldrig sinar, men hon ställer samtidigt krav och utmanar andra att växa. Vi kallar det att vara kompromisslöst dedikerad och det är precis vad man kan förvänta sig att våra konsulter är.

Mum:s köksbord står mitt på kontoret.

– Här samlas vi ofta och gärna både kring stort och smått. Vi är ärliga, stöttande och vågar utmana varandra. Alla delar viljan att göra stunden betydelsefull och vi lämnar bordet stärkta och med nya insikter. Här vid köksbordet är det gosigt men samtidigt är det förenat med krav och vi vill dela bordet på bästa sätt.

Hon betonar att mer av samma sällan är det rätta svaret på nya frågeställningar.

– Vi gillar att utmana konventioner för att hitta rätt väg framåt. Det kallar vi för att tänka medvetet annorlunda och på så sätt får vi ovanligt bra resultat, berättar Ulrika L Oskarsson.

Totempåle med tre djur

2017 utvecklades och fastslogs Mum:s varumärkesplattform

– Våra kärnvärden tog under en konferens formen av tre djur och bildar vår totempåle. Här står en lagspelande myra på en listig räv på en trygg björn. Tillsammans besitter våra värdedjur en kombination av egenskaper våra konsulter lever och andas.

Hon förklarar valet av värdedjuren så här:

Myran: ”Hos oss kommer laget före jaget. Vi kavlar upp ärmarna, är flitiga och effektiva samtidigt som vi tar stort ansvar för varandra. Teamet leder vägen och med rätt person på rätt plats når vi målsättningarna ”.

Räven: ”Vi letar ständigt nya vägar framåt. Därför kastar vi gärna karta och kompass för att improvisera och navigera smartare i snårig terräng”.

Björnen: ”Med ett starkt och tryggt ledarskap banar vi väg för varandra och andra. En björn har mod att säga både ja och nej, bjuda på en varm famn och ryta till. Vi står stadigt när det blåser”.

– Vi analyserar ofta våra djurbeteenden när vi samlas runt totempålen och skrattar åt dem. Vi har sett att det är betydligt bättre med den här typen av symboler än med powerpoints. I dessa coronatider har det tydligt visat sig att vårt symboltänk och samlingen vid köksbordet fungerar mycket bra. Det har varit vår ledstång under pandemin, säger Ulrika L Oskarsson.

Läs även ”De är är bästpå företagskultur”.

Inte bara klyschor

Hon menar att det är företagskulturen som gör Mum unika, vilket i sin tur får kunderna att välja just dem.

– Därför lägger vi avsevärda resurser och investeringar i att utveckla och bibehålla vår företagskultur. Mum:s verksamhet bedrivs i sin helhet mot bakgrund av vår varumärkesplattform.

Den gemensamma strategi företagskulturen bygger på är en hög nivå av professionalism kombinerat med en mjuk och omhändertagande, vänlig kultur.

– Värdegrunden som låg till grund för hela företagsidén är för oss inte bara klyschor och tomma ord på ett papper. En intern arbetsgrupp säkerställer kontinuerligt att företaget lever sina kärnvärden och sin företagskultur. Och som arbetsledare är värderingarna både ett styrmedel och ett sätt att skapa engagemang hos medarbetare, berättar Ulrika L Oskarsson.

Hon konstaterar att vara ett framgångsrikt konsultföretag också innebär utmaningar för organisationens kultur när konsulter tillbringar mycket av sin tid ute hos kunder.

– Detta gör vår gemensamma värdegrund extra viktig. Den ger oss ett förhållningssätt till omvärlden, till våra kunder och till varandra och hjälper oss att fatta beslut. Värdegrunden ska vara skyddsnätet att komma hem till och att falla tillbaka på, avslutar Ulrika L Oskarsson.

Fakta

3 tips på hur man bygger en stark kultur som varar

  1. Kommunicera! Bygg en kommunikation runt era värderingar. Låt inte värderingarna stanna vid ett par utvalda ord på en Powerpoint-slide. Prata om ordens innebörd och säkerställ att ni har en gemensam bild av vad de betyder i både teori och praktik. Här måste man göra en investering och lägga ner nödvändiga resurser och mycket tid.
  2. Förankra! Säkerställ att du förankrar kulturen på individnivå. Våga ställa krav och våga uppmuntra de personer som bär upp kulturen offentligt, nya som gamla medarbetare. Våga också vara tydlig när personer inte lever överenskommen kultur. Bestäm hur ni gör om någon kör i diket och behöver hjälp att komma tillbaka upp på den kulturella vägen.
  3. Lev som du lär! Visa vägen genom att själv leva kulturen. Detta bör inte vara svårt om ni genuint tror på den kultur och värdegrund ni börjat bygga upp, vilket i sig är en förutsättning för att lyckas. Allt börjar hos oss själva. Det här är ett viktigt steg om en kultur ska genomsyra hela organisationen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.