Sommaren bjuder en ljusning på arbetsmarknaden

Affärerna ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer visar att svenska arbetsgivare är hoppfulla inför det tredje kvartalet med en sysselsättningstrend på 11 procent, en svag ökning från förra kvartalets prognos på 8 procent. Samtliga branscher i Sverige lämnar positiva prognoser – för hotell- och restaurang är det första gången sedan pandemins början.

Sommaren bjuder en ljusning på arbetsmarknaden
Samtliga branscher lämnar positiva prognoser och har sett skarpa uppgångar i sysselsättningen sedan första pandemiprognosen lämnades för ett år sedan. Foto: Adobe Stock

– Svenska arbetsgivare är mer optimistiska i dag än de har varit sedan pandemins början. För ett år sedan, när pandemin var ett faktum, visade prognoserna på en sysselsättning i fritt fall men vi kan nu konstatera att vi ser en gedigen upphämtning, berättar Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Sysselsättningstrenden för Sverige ligger på 11 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare känner sig positiva kring sysselsättningen under det tredje kvartalet 2021. Samtliga branscher lämnar positiva prognoser och har sett skarpa uppgångar i sysselsättningen sedan första pandemiprognosen lämnades för ett år sedan.

– Sverige har uppvisat stabila prognoser under de senaste två kvartalen, och det ligger även i linje med SCB:s data som visar på en något bättre arbetsmarknad under fjärde kvartalet 2020. Det är viktigt att svensk arbetsmarknad återhämtar sig så snart som möjligt och den här prognosen ger oss skäl att hoppas på en bra sommar, säger Mikael Jansson.

Den mest dramatiska svängningen under pandemin har skett inom hotell- och restaurangbranschen. Efter pandemins början, inför det tredje kvartalet 2020, lämnade arbetsgivare i branschen en sysselsättningsprognos på dystra -58 procent medan de inför samma kvartal 2021 lämnar en försiktigt optimistisk prognos på 2 procent. Det är en uppgång på hela 60 procentenheter jämfört med ett år sedan.

– Hotell- och restaurangbranschen omsätter mycket personal och är en viktig bransch för både tillfälliga jobb och ingångsjobb – därför är det väldigt positivt att just den branschen ser en så stark återhämtning. Trots att återhämtningen är fortsatt ojämn är det ett glädjande besked att även de hårdast påverkade branscherna nu börjar se en ljusning, inte minst för unga och utrikesfödda, avslutar Mikael Jansson.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.