Sjukvårdsförsäkring vanligare bland småföretag

HR & Arbetsmiljö En högre andel småföretagare har sjukvårdsförsäkring jämfört med privatpersoner i allmänhet, 37 procent. Intresset ökade under pandemin och fortsätter att stiga, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If.

Sjukvårdsförsäkring vanligare bland småföretag
I slutet av 2021 hade drygt 720 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Foto: Adobe Stock

Sju av tio menar också att längre sjukfrånvaro kan påverka verksamheten allvarligt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Jämfört med 2021 har andelen småföretagare med en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring ökat från 29 procent till årets 37 procent. Det visar en undersökning bland småföretagare i landet som If låtit Novus göra. En sjukvårdsförsäkring kan man ha både som privatperson eller genom arbetsgivaren som ett komplement till den skattefinansierade vården, med sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering.

– Bland småföretagare är det betydligt vanligare att ha en privat sjukvårdsförsäkring jämfört med hos befolkningen i övrigt. En förklaring är att man är så beroende av att alla i firman är på plats och att avbrott i verksamheten kan ha så stor negativ effekt, berättar Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Samma undersökning visar ett ökat intresse för att teckna sjukvårdsförsäkring, samtidigt har småföretagares förtroende för den offentliga vården ökat det senaste året. 60 procent svarar att de litar på att deras anställda får snabb tillgång till skattefinansierad vård i tid, jämfört med bara 49 procent 2021.

Läs ner: Unga vill ha trygga arbetsvillkor

Det är framför allt företagare utan sjukvårdsförsäkring för sina anställda som svarar att de litar på att få snabb tillgång till den skattefinansierade vården. 31 procent känner inte tillit. Undersökningen visar också att 70 procent anser att en anställds längre sjukfrånvaro allvarligt skulle kunna påverka eller stoppa hela verksamheten. Det är fler än föregående undersökning som If lät utföra ett år tidigare (57 procent). Dessutom är ännu fler osäkra i dag.

– Resultatet visar en stor sårbarhet hos företagare och att den byggts på sedan föregående år. Här är det viktigt att skapa medvetenhet kring vikten av såväl det fysiska som det organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöarbetet och att det finns hjälp att få för att minska riskerna, säger Kristina Ström Olsson.

I slutet av 2021 hade drygt 720 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med knappt 5 procent jämfört med året innan. De individuella försäkringarna har minskat med 1 procent medan arbetsgivarbetalda gruppförsäkringar har ökat med 6 procent, enligt Svensk försäkring.

Fler resultat från Ifs Småföretagarundersökning 2023:

• 37% har idag privat sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Få (2%) överväger att säga upp den. 9% har inte idag men funderar på att skaffa.

• Sju av tio menar att längre sjukdom/sjukfrånvaro kan påverka verksamheten allvarligt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.