7 tips för att kombinera jobb med att ta hand om sjuka barn

HR & Arbetsmiljö Pandemiåren innebar en omställning till distansarbete och för många flöt yrkeslivet och föräldraskapet ihop när barnen var hemma sjuka oftare än tidigare. Att ”vobba”, det vill säga att arbeta och vabba samtidigt, blev vardag för många familjer. Nu återgår de flesta till den fysiska arbetsplatsen, samtidigt som terminsstart och höst innebär att barnen blir sjuka.

7 tips för att kombinera jobb med att ta hand om sjuka barn
Alexandra Björnsson

Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa, tipsar om hur man balanserar arbetsliv och föräldrarollen samt minskar risken för att barnen skadar sig i hemmet när fokus är på annat håll.

Förra året blev ett rekordår för antalet vab-dagar, och för många föräldrar blev räddningen att ”vobba”. När nu hösten står för dörren, med en större risk för sjuka och hemskickade barn, behöver många föräldrar återigen balansera arbete och sjuka barn.

– Möjligheten att jobba och samtidigt ta hand om sitt sjuka barn underlättar för vissa medan det för andra är ett nödvändigt ont eller något som man känner sig påtvingad att göra. Kom ihåg att rätten till vab är lagstadgat och som förälder har du rätt att ta hand om dina sjuka barn utan att också behöva delta i arbetsrelaterade uppgifter, säger Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Trots att förskolan och skolan inte är lika strikta nu som under pandemin har de fortfarande ett generellt ansvar att motverka smittspridning. Det innebär att barn kan skickas hem med kort varsel, något som gör det svårt för föräldrar som inte längre arbetar hemifrån i samma utsträckning som tidigare att planera.

Enligt Alexandra Björnsson är det viktigt att ha en öppen dialog med sin arbetsgivare om förväntningar och vad som gäller, och att man som arbetstagare är tydlig med när man kan, och inte kan, ta möten eller svara på samtal och mejl.

Att försöka jobba och ta hand om ett sjukt barn samtidigt riskerar att man har dåligt samvete både gentemot arbetsgivaren och barnet. När uppmärksamheten måste delas mellan telefon, mejl, möten och barn ökar dessutom risken för olyckor i hemmet.

– Förutom stressen det innebär att slitas mellan arbete och barn, kan den tudelade uppmärksamheten också leda till en ökad olycksrisk. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skadas cirka 60 000 barn varje år så allvarligt i hemmet att de behöver söka akut sjukvård. Fundera igenom vilka risker som finns i ditt hem och skapa en checklista med de åtgärder som behövs. Mitt råd är att fokusera på de risker som kan leda till allvarliga skador, det finns flera enkla åtgärder som gör stor skillnad, avslutar Alexandra Björnsson.

Alexandra Björnsson har sju tips till den som behöver kombinera jobb med att ta hand om sjuka barn.

• Fungerar det med din vardagssituation att vabba? Gör det. Då kan du lägga all din energi på att ge ditt barn den tid, omsorg och kärlek barnet behöver utan att känna dig stressad.

• Att vobba kan minska stressen kopplat till arbetet och är ett sätt att undvika att arbetsuppgifter läggs på hög. Planera och strukturera ditt vobbande så gott du kan – gör det du mäktar med och vad som är viktigast för dagen, vobba när du vobbar och vabba när du vabbar.

• Bara för att man vobbar betyder det inte att man måste jobba heltid. Är ni två kan ni avlösa varandra och växla mellan vab och jobb.

• Ha en rak kommunikation med chef och kollegor. Vad fungerar att göra när barnen är hemma? Finns det stöd att få från din arbetsgivare?

• Kom ihåg att du har rätt enligt lag att vara hemma med sjukt barn!

• Ta inte ut ersättning för vab samtidigt som du jobbar hemma. Du ska ha lön när du arbetar och rätt till ersättning när du vårdar ett sjukt barn.

• Barnsäkra rum för rum och håll god uppsikt över barnen. Fallolyckor är den vanligaste anledningen till olyckor bland de minsta barnen.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.