Distansjobbarna är rädda att bli förfördelade

Arbetsmiljö Distansarbetarna oroar sig för att kollegorna på kontoret favoriseras av cheferna. Det visar en ny undersökning från Owl Labs.

Distansjobbarna är rädda att bli förfördelade
Känner sig hybridarbetarna lika viktiga som kollegorna på kontoret? Foto: Stock Adobe

Studien gör en djupdykning i den växande mixen av hybridarbetare, distansarbetare och arbetarna som infinner sig på kontoret varje dag. Frågan är hur de nya situationerna som uppstår hanteras av chefer och anställda?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

2 000 heltidsanställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland har svarat. Av dem har 47 procent en oro för att distansarbete leder till mindre inflytande på jobbet och färre tillväxtmöjligheter för de anställda. 54 procent tror att arbetsgivarna har mer förtroende för den personal som infinner sig fysiskt på arbetsplatsen. En logisk slutledning med tanke på att lika många, 54 procent, själva säger sig vara mer benägna att vända sig till kollegor i deras fysiska närhet än sina distansarbetande diton.

Inkluderande möten viktigt

En av slutsatserna i rapporten är att arbetsgivarna behöver tydliga strategier för inkluderingen av distansarbetande personal. Det kan till exempel vara en policy för att skapa jämställda förhållanden mellan distansarbetare och kontorsarbetare, och användandet av inkluderande teknik vid möten.

FAKTA

8 viktiga resultat

 1. Nästan hälften (43%) av de anställda har bytt jobb under de senaste två åren, och av de som inte gjorde det söker 16% aktivt efter en ny jobbmöjlighet 2022.
 2. 87% av de anställda som introducerades in i ett nytt jobb på distans kände att de fick rätt stöd.
 3. 3 De främsta policyerna som med största sannolikhet skulle få anställda att inte acceptera ett jobberbjudande är: att inte tillåta flexibla timmar (39%), inte tillåta flexibel arbetsplats (31%) och krav på att anställda arbetar på kontoret på heltid (27%).
 4. Över hälften (53%) av de anställda svarade att deras arbetsgivare aldrig krävt av dem att komma till kontoret på heltid under pandemin.
 5. De främsta förmånerna som skulle vara mest tilltalande hos en blivande arbetsgivare är flexibla arbetstimmar (33%), 4-dagars arbetsvecka (29%), flexibel arbetsplats (26%), och obegränsad semester i den mån det går (24%).
 6. 6 47% av de anställda tror att det finns en partiskhet på arbetsplatsen när det kommer till hur och var de anställda arbetar.
 7. 75% av de anställda är oroliga för att deras arbetsgivare inte kommer att anpassa deras arbetsplatser, policyer eller krav på att befinna sig på kontoret för hybridarbete.
 8. Många anställda möter problem när det kommer till onlinemöten – det vanligaste är att de inte kan se människors ansikten och därför missar visuella signaler (80%), osäkerhet kring om de ska avbryta någon som pratar (78%), eko/förvrängning av ljud (78%), har svårt att delta i eller bidra till samtalet (76%), känner sig oengagerade (76%) och att de inte kan höra alla (75%).

Läs hela undersökningen från Owl Labs här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.