Rapport om stress: ”Risk för sjuknärvarobubbla”

Medarbetarhälsa Stressen ökar på arbetsplatserna. 85 procent av de tillfrågade i en undersökning från If upplever negativ stress, och i Sverige är skillnaderna mellan män och kvinnor stora.

Rapport om stress: ”Risk för sjuknärvarobubbla”
Stress är ett ökande problem i arbetslivet. Foto: Adobe Stock

I Nordic Health Report, försäkringsbolaget If:s sammanställning av upplevd stress inom de nordiska länderna, framkommer signaler som tyder på hög stress bland svenskar, finländare, danskar och norrmän. 85 procent upplever negativ stress och 43 procent har upplevt den i mer än ett halvår. Den främsta triggern för stress i undersökningen är kombinationen av arbetsliv och privatliv. De vanligaste stressymptomen är dålig sömn, irritation, ångest och koncentrationsproblem.

– Det här är oroande siffror som man behöver analysera och ta på allvar. Även om nivåerna är höga i samtliga länder, så finns det variationer. Variationerna kan bero på kulturella skillnader och förväntningar, men också på externa faktorer som landets ekonomiska situation, efterverkningarna av pandemin och tillgången till hälso- och sjukvård, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If, i ett pressmeddelande.

Inkomstnivån avgör i Finland

I Danmark är det minst vanligt att människor känner negativ stress. 4 av 10 danskar upplever negativ stress regelbundet eller då och då, jämfört med hälften av svenskar, norrmän och finländare. Det är också stora skillnader inom samma åldersgrupper i de nordiska länderna. Endast 17 procent av danskarna som är 60 år och äldre upplever negativ stress regelbundet eller då och då, jämfört med grannarna Sverige (25 procent), Norge (29 procent) och Finland (30 procent). 

Finland utmärker sig genom att inkomstnivån är avgörande för hur stressad man är. I Norge är det personer under 30 år som är mest stressade medan det i Sverige främst är kvinnor i 50-årsåldern som upplever stress.

– Sverige ser vi att kvinnor fortfarande är betydligt mer stressade än män. Det är inte de yngre kvinnorna som stressar mest, utan kvinnor i 50-årsåldern. Här hade man kanske förväntat sig att stressen och pressen lättat från kvinnorna när vi lever mer jämställt men det kan vara just det som triggar stressen att dagens 50-åringar är mer jämställda och “på alla bollar”. I ett jämställt samhälle kan det handla om att välja bort också. Ingen kan göra allt, säger Kristina Ström Olsson.

”Vi riskerar att få en sjuknärvarobubbla”

Långvarig stress påverkar arbetsprestationen. Ifs undersökning visar också att 42 procent av svenskarnas arbetsförmåga har påverkats av problem med psykisk ohälsa.

– Arbetsgivaren har ett ansvar här. Vi riskerar att få en ”sjuknärvarobubbla” där många jobbar hemifrån trots att de inte mår bra. Tröskeln för att sjukskriva sig i det hybrida arbetslivet har blivit högre, och det kan leda till ökad press att ständigt behöva vara tillgänglig. På sikt är det inte hållbart, säger Kristina Ström Olsson.

Läs rapporten här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.