4 av 5 anställda vill ha mer personlig utveckling

H&R 80 procent av anställda svenskar vill ha bättre möjligheter till personlig utveckling på jobbet, visar ny undersökning. Men bara en tredjedel tar upp det med sin chef.

4 av 5 anställda vill ha mer personlig utveckling
Personlig utveckling på jobbet står högt på svenskars önskelista. Foto: Adobe Stock

Onlineutbildningsföretaget GoodHabitz har frågat ett tusental anställda svenskar mellan 25 och 55 år om möjligheterna att utveckla sig själva och sin kompetens inom sin organisation. Det visade sig att hela 80 procent av respondenterna skulle vara nöjdare med sitt jobb om de hade fler möjligheter till personlig utveckling.

Samtidigt ansåg hela en av fem att de saknade sådana möjligheter på sin nuvarande arbetsplats. Av dessa har ungefär en tredjedel (34 procent) tagit upp frågan med sin chef, men över hälften av dessa (60 procent) anser att deras förfrågan inte tas på allvar.

62 procent av respondenterna angav brist på möjligheter till personlig utveckling som en god anledning att söka nytt jobb.

Ledarskapsutbildningar i topp

Charlie Thorstensson.

När det gäller vilka kompetenser man vill utveckla vill anställda i Sverige framför allt utveckla sitt ledarskap (35 procent), sin digitala kompetens (32 procent) och sin kompetens inom projektledning och teamwork (30 procent). En tredjedel (34 procent) vill endast jobba på sin personliga utveckling under arbetstid medan en tiondel (11 procent) vill göra det på fritiden. Över hälften (52 procent) föredrar dock en kombination av båda.

– Vi vet att utbildningar generellt ofta erbjuds en mindre grupp inom företagen, ofta chefer. Men det är lite förvånande att bara en tredjedel faktiskt ber sina arbetsgivare om fler möjligheter till personlig utveckling. Det verkar finnas ett glapp mellan de anställdas behov och deras agerande. Här behöver arbetsgivare vara medvetna om att de kanske måste ta första steget, säger Charlie Thorstensson, Nordenchef på GoodHabitz i en kommentar till undersökningen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.