Så finner du lycka i vd-skapet

VD-rollen Många vd:ar säger att de vill ha roligt på jobbet. Balans är också en vanlig respons på frågan om hur de klarar av sitt uppdrag. Så hur gör man för att vara lycklig i vd-rollen? Finska forskaren Frank Martela svarar.

Så finner du lycka i vd-skapet
Frank Martwela, finsk lyckoforskare. Foto: Aalto University

Vad som är meningen med livet och hur man blir lycklig är två frågor som filosofer och forskare ständigt söker svar på. Finska Frank Martela är filosof, organisationsforskare och biträdande professor på Aalto University i Esbo, och en av dem som forskat i ämnet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Som vd kommer du alltid att bli behandlad på ett visst sätt. Därför är det en ganska ensam position. Och det finns vissa saker du inte kan prata om med någon av dina medarbetare, säger Frank Martela.

Det är helt enkelt viktigt att hitta stöd och forum för reflektion, eftersom känslan av gemenskap är ett grundläggande mänskligt behov.

– Därför bör en vd alltid ha någon utanför organisationen att anförtro sig åt. Det kan vara någon som kanske innehar en liknande position i en annan bransch som man kan dela saker med, men det skulle också kunna vara en psykolog eller samtalscoach.

I affärsvärlden går det inte heller att komma ifrån att vissa omständigheter är slumpmässiga, och att det ibland handlar om ren tur.

– I den kontexten spelar det ibland ingen roll vad du gör, det kommer alltid finnas en komponent av tur involverad. Ibland fattar du fel beslut och det går bra ändå, och ibland fattar du rätt beslut men omständigheterna gör att något går fel.

Acceptera slumpen

Därför kan det vara bra att ha en fatalistisk inställning till livet och yrket, säger Frank Martela.

– Jag tror det är väldigt viktigt att man är införstådd med att man kan göra allt rätt för att nå målen, men att det ändå inte alltid leder till framgång.

Frank Martela är även medgrundare och nuvarande styrelseordförande för Filosofian Akatemia Oy, ett företag med 16 anställda som specialiserat sig på att mäta engagemang, motivation och meningsfullhet i arbetet, samt konsulterar organisationer i hur man kan förbättra arbetslivet. Foto: Aalto University

Han drar en parallell till professionella pokerspelare, som vet att tur kan spela en avgörande roll.

– Deras inställning är att inte bry sig om utfallet – de fokuserar på processen. I en ledarskapskontext är oddsen inte lika tydliga, men tur-faktorn finns alltid med. Så även där behövs en liknande attityd och att man fokuserar på processen.

Pandemin var ett sådant exempel. För många gick affärerna dåligt och det blev en stor kris. Men för vissa företag var det tvärtom – för dem som hade turen att befinna sig i rätt bransch.

– Jag pratade med ett finskt städföretag vars försäljning sköt i höjden, eftersom det blev sådant fokus på hygien för att förhindra smittspridningen. De gjorde sin största vinst på flera år, bara för att de råkade vara i rätt bransch när pandemin slog till. Så jag tror att om man fokuserar alltför mycket på utfallet, är det svårare att finna lyckan i yrket. Man behöver förstå att ibland händer saker som är utanför ens kontroll.

Vd:n som tjänare

Det där med meningen med livet då? För en vd, liksom för många andra yrkesgrupper, har skälen till att man valt rollen ofta betydelse. Handlar det om yttre skäl som att uppnå framgång eller för att det ser bra ut i andras ögon? Då kommer du troligtvis inte finna så mycket lycka som om du befinner dig där för att du tjänar ett högre syfte.

– De mest intressanta vd:arna ser sig själva som tjänare. De tar fasta på de mål som organisationen strävar mot och tjänar det målet och syftet snarare än sig själva. Utifrån forskning i andra kontexter har det perspektivet vanligtvis stor betydelse för lycka och välmående. När du hittar något som är större än dig själv och du tjänar det högre syftet har det en väldigt positiv inverkan. Så se till att du är i rätt bransch av rätt anledningar.

Jämlikhet före hierarki

Norden är kända för sina icke-hierarkiska organisationer. Jämfört med andra länder, inte bara i världen utan även i Europa, skiljer vi ut oss avsevärt med vår egalitära syn på makt och ansvarsfördelning i arbetslivet. Som att en vd liksom vilken medarbetare som helst tilltalas med förnamn, tar semester och pausar för föräldraledighet.

– Det räcker att titta på Tyskland och Storbritannien så ser vi mycket mer hierarkiska kulturer som avspelar sig i arbetslivet. Nackdelen är att man som vd då riskerar bli ännu mer isolerad från sina medarbetare. Ju mindre hierarkisk struktur, desto mer positiva kontakter med andra människor vilket ökar välmåendet.

Trots det är det en stressig position att vara i, med tanke på ansvar och tillgänglighet, långa arbetsdagar och krissituationer.

– Men ofta har man ju blivit vd för att man är en viss typ av person. Samtidigt har de flesta insett vikten av balans och hittat sätt för att koppla av eller prioritera sin familj. Ett sätt att hantera stressen kan vara intensiva träningsaktiviteter. När du gör något mer extremt är det lättare att stänga av tankar som är arbetsrelaterade.

Träning före stress

Finlands nytillträdde president Alexander Stubb är känd för sitt aktiva idrottande, bland annat i triathlon, och har sagt att han följer dygnsrytmen 8+8+8 fördelat på lika delar vila, jobb och fritid.

– Han avsätter alltid en timme om dagen till att springa, cykla eller simma. Och han har naturligtvis fått frågan: hur hinner du med det? Men det är hans metod att klara av stressen, säger Frank Martela.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.