Revisionsplikten ses över

Revisionsplikt Riksdagen beslutade nyligen att ge regeringen i uppdrag att ser över möjligheterna att genomföra ytterligare höjning av gränsen för revisionsplikt.

Revisionsplikten ses över
Shutterstock

Översynen är efterfrågad av många stora organisationer inom det svenska näringslivet. De flesta EU-länder har väsentligt högre gränsvärden för revisionsplikt, vilket gör att de reglerna i Sverige missgynnar svenska företag och blir till ett etableringshinder för andra länders företag som vill vara verksamma i Sverige.

Ett återkommande argument för översyn av regelverket är att 96 procent av Sveriges företag är mindre verksamheter, med färre än tio anställda, där ägare och ledning är en och samma person. 

Ingen kvotering

Riksdagen har också ställt sig bakom civilutskottets förslag att regeringen bör verka för att det även fortsättningsvis ska vara en fråga för ett aktiebolags ägare att bestämma könsfördelningen i styrelsen.

Sänkt aktiekapital

Riksdagen ställer sig även bakom förslaget att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.

 Protokoll med beslut och riksdagens skrivelse hittar du här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.