Se upp så att höga mål inte gör medarbetarna kriminella

Coachning Orealistiska mål kan få medarbetare att ta genvägar, att kliva över gränsen för det etiska och kanske till och med göra något olagligt. Som ledare är det ditt ansvar att hantera situationen när ni får mål som inte går att nå. Här är åtta tips.

Se upp så att höga mål inte gör medarbetarna kriminella
Shutterstock

En risk med för höga mål är att de kan fresta medarbetare att blåsa upp siffrorna. Det kan vara att sälja på kunder saker som de inte behöver eller att ge så mycket rabatt att vinsten försvinner – saker som inte gynnar er långsiktigt.

Men för höga mål kan också leda till att medarbetare går över gränsen för vad som är lagligt, som att fakturera kunder för tjänster de inte beställt eller för arbete som helt enkelt inte utförts.

För att hantera orealistiska mål och undvika snedsteg, tänk på det här.

1. Abdikera inte

Skyll inte orealistiska mål på någon annan – ledningen, styrelsen eller marknaden. När de över dig misslyckas med sitt ledarskap, får du ta ansvaret. För dina medarbetare är det du som bestämmer. De räknar med att du ska leda dem i de vägval som nu måste göras.

2. Förhandla om kraven

Ifrågasätt målen innan du accepterar dem. Vädra din oro, men avfärda inte målen eftersom det kan slå tillbaka. Behåll i stället lugnet och lyft fram fakta.

Säg till exempel ”Jag såg att vårt mål är 5 miljoner. För att nå det behöver var och en överträffa sina årsprestationer med 38 procent. Det bästa vi lyckats med tidigare är 11 procent. Jag är rädd att det här kommer att uppmuntra kortsiktigt tänkande som går ut över kundnöjdheten och i längden dämpar vår tillväxt. Är det möjligt att se över målet?”

3. Be om resurser

Tyvärr går målen ofta inte att ändra. Då är en annan lösning att försöka få mer resurser för att nå målet – fler medarbetare, mer marknadsstöd, högre annonsbudget eller verktyg för att avlasta er administrativt.

4. Engagera teamet

När du vet vad det är som gäller, se till att engagera medarbetarna. Spåna på hur ni kan lösa uppgiften. Medarbetare tar inte till oetiska metoder förrän de testat andra, schyssta, sätt, så se till att det alltid finns nya metoder att pröva. Hjälps åt att, så fort det behövs, samla nya idéer. Titta på vad ger mest just nu och vad som ger bäst utväxling. Om du kan visa data som ger insikter, gör det.

5. Håll fram etiken

Lika viktigt som att spåna idéer är det att diskutera vad som inte är acceptabelt. Fråga vad ni inte är beredda att göra för att nå målen eller vad som gynnar er kortsiktigt med skapar problem på lång sikt.

6. Håll koll

Var närvarande i hur alla jobbar. Fråga, både i grupp och enskilt, vilka metoder medarbetarna använder och vad de tycker är effektivt. Be om detaljer så att du ser att de använder schyssta metoder. Låt alla veta att du håller koll.

7. Häng inte ut någon

Se till att ingen behöver skämmas för att de inte når målen. Uppmuntra inte till konkurrens mellan medarbetarna som kan bli en lockelse att tänja på reglerna. Lyft inte fram medarbetare som lyckas, utan det du ska lyfta fram är metoderna som gör att de lyckas.

8. Granska exceptionella prestationer

Till slut, ifrågasätt exceptionella resultat. Om någon lyckas mycket bättre än de andra, gå igenom siffrorna för att förstå. Är det något lurt som pågår får du möjlighet att ingripa, är det faktiskt en exceptionell prestation så lär du dig mer om hur den gått till och kan sprida den till alla medarbetare.

Källa: HBR

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.