3:12-regler går vidare till lagrådet för översyn

Skatter Nu har 49 remissinstanser sagt sitt om förslagen till justeringar av 3:12-reglerna.

3:12-regler går vidare till lagrådet för översyn
Shutterstock

Nu har 49 remissinstanser sagt sitt om förlaget på ändrade regler för delägare i fåmansföretag, eller entreprenörsskatten som regelverket kommit att kallas. En av de tyngsta remissinstanserna, Skatteverket, ger i stort förändringarna tummen upp, men vill att vill att delägarens egen lön inte ska ingå i löneunderlaget och att företagaren inte ska få göra någon uppräkning på sparade gränsbelopp.

Kritik från Svensk Näringsliv

Krister Andersson, sakkunnig i skattefrågor på Svensk Näringsliv är mycket kritisk: 

– Finansdepartementet borde lyfta blicken och sänka de höga marginalskatterna. Den stora skillnaden mellan skatt på tjänsteinkomst (upp till 57 procent) och skatt på kapitalinkomst (20 procent i 3:12-systemet) är grundorsaken till den spänning som 3:12-regelverket försökt hantera, säger han. 

Nya regler vid årsskiftet

Finansdepartementet kommer nu att bearbeta remissvaren och förslaget går sedan vidare till lagrådet. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla från och med den 1 januari 2018.

En heltäckande genomgång av förslaget finns i årets första nummer av Vd-tidningen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.