Ofrivilligt hemarbete kan få förödande konsekvenser

HR & Arbetsmiljö Det hjälper inte med större skärm, bättre dator eller ergonomisk stol mot tidiga signaler på psykisk ohälsa i Coronas kölvatten. Påtvingat hemarbete kan leda till att människor i ofrivillig ensamhet eller som tidigare varit i en riskzon blir lätt nedstämda och löper risk att börja självmedicinera eller använda substitut för social samvaro.

Ofrivilligt hemarbete kan få förödande konsekvenser
Foto: Adobe Stock

– Påtvingat hemarbete och en högre grad av sjukfrånvaro kan leda till långvarig sjukskrivning. Det här påverkar även samhällets återhämtningsförmåga över tid, varnar Susanna Linder, vd för Arendra som är specialister på arbetshälsa.

Hon konstaterar att alkohol, nätspel, nätshopping eller andra destruktiva beteenden samt stor oro för att bli av med jobbet, påverkar både sömn och prestation.

– Redan då, innan någon sjukfrånvaro ens är uppkommen, kan vi i omgivningen se sådana tidiga tecken på ohälsa. Som arbetsgivare har du ett ansvar att agera och nu är det mer värdefullt än någonsin, säger Susanna Linder.

Arendras råd till ansvariga arbetsgivare:

– Ta stöd av rehabiliteringsledare eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder.

– Genomför uppföljning av medarbetare som behöver stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller återgå i arbete.

– Hör om medarbetaren behöver handledning för att klara av sitt arbete.

– Anpassa och förtydliga arbetsuppgifter eller arbetstider.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.