Många fördelar med att jobba hemifrån

Distansarbete Whereuare, som är en plattform för distansjobb, har gjort en djupdykning i studier kring hur det fungerar när en organisation väljer att låta sina medarbetare arbeta hemifrån. De menar att det finns många fördelar med ett sådant upplägg eftersom medarbetarna då blir mer produktiva.

Många fördelar med att jobba hemifrån
Pressbild

När ekonomiprofessorn Nicholas Bloom, från Stanforduniversitetet, i en studie gav de anställda vid ett call center möjlighet att frivilligt jobba hemifrån blev resultaten tydliga. Under de nio månader som studien pågick jobbade halva styrkan hemifrån och den andra fortsatte som vanligt. Resultaten visade att de som jobbade hemma genomförde 13,5 procent fler samtal än kollegorna på kontoret. Vilket är nästan en extra arbetsdag i veckan.

En annan studie, från Gallup som New York Times skriver om, visar att anställda som arbetar hemifrån tre till fyra dagar i veckan oftare känner sig mer engagerade. 33 procent svarar ja på den frågan. Något som höjer produktiviteten.

Att tillåta medarbetare att jobba hemifrån kan också göra det lättare att hitta ny personal. Det gäller särskilt yngre generationer. En studie från University of Akron visar att 41 procent av alla tillfrågade ”millenials” sa att de föredrog att kommunicera elektroniskt framför telefon eller öga mot öga.

En australiensisk studie bland 47 000 kontorsarbetande människor slog fast att ett stängt, enskilt, arbetsrum gav bättre resultat. Det studien inte gjorde var att ta upp hemmakontoret som ett alternativ.

Lönekostnader är utan tvekan en av företagens största utgiftsposter. Särskilt för mindre företag. Enligt American economic review kan en anställd tänka sig att gå ner i lön med upp till åtta procent för att få jobba hemifrån. Man behöver lägga mindre tid på pendling och får mer tid över till annat.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.