nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Kjell Lindström och Magnus Dalsvall lånar i sin senaste bok från sagan ”Kejsarens nya kläder” och pekar på något som alla vet, men som ingen riktigt vågar formulera: Det är långt ifrån alla ledningsgrupper som fungerar optimalt. Författarnas budskap är: Våga ifrågasätt. Sanningen tål granskning.

Ledningsgruppen är naken!

Komplexa organisationer, motstridiga krav, fragmenterad fördelning av makt, osäkerhet och ett ständigt tilltagande kommunikationsbehov. Den största utmaningen för ledningsgrupper idag är att balansera olika organisationsformer och maktcentra. 

I sagan om Kejsarens nya kläder syr två skräddare kläder till härskaren. Skräddaren hävdar att han använder ett magiskt tyg som gör att undersåtarna inte kan se materialet. I själva verket använder skräddaren inget tyg alls. Eftersom ingen vill framstå som mindre begåvad låtsas alla som att de ser de nya kläderna – när sanningen är att kejsaren i själva verket vandrar omkring naken.

Dysfunktionella ledningsgrupper

Författarna Magnus Dalsvall och Kjell Lindström lånar ur sagans värld när de i sin nya bok tar sig an det komplexa ämnet ledningsgrupper. Sagans sensmoral används ofta för att symbolisera hur lätt, ofta och gärna vi människor anpassar oss till gruppen. Även när det är uppenbart för oss att gruppen faktiskt har fel.

Författarna väljer i sin senaste bok att ropa ”Kejsaren är naken” och peka på något som alla vet och känner, men som ingen riktigt kanske vågar formulera: Det är långt ifrån alla ledningsgrupper som fungerar optimalt.

Orealistiska perspektiv

Den röda tråden för boken är att ledningsgruppens roll präglas traditionella värderingar och en helt annan verklighet än den vi lever med i dagens näringsliv. Alla ledningsgrupper, hävdar författarna, skulle må bättre av mer verklighetsförankrade utgångspunkter, mer realistiska perspektiv och bättre verktyg för att möta framtidens utmaningar.

Komplexiteten ökar

Problemet är att vi i dag utgår från felaktiga förutsättningar om organisationen som en hierarkisk linjestabskonstruktion med ett tydligt maktcentrum, en stabil inre struktur och tydliga gränser mot omvärlden.

I verkligheten har det i stället vuxit fram ett betydligt mer vildvuxet organisationslandskap, där linjestabsorganisationen kompletteras och kompliceras av matriser, processer, standardiseringar, IT-system, projekt, nätverk, förändringsarbeten och, inte minst, en omfattande kontrollapparat.

Ännu fler möten

Det komplexa organisatoriska landskapet får direkta konsekvenser för ledningsgruppsarbetet. Osäkerheten, både inom och utanför verksamheten ökar i takt med att förändringarna accelererar. Samtidigt ökar kommunikationsbehovet och det blir allt svårare att genomföra centralt beslutade förändringar på ett konsekvent sätt. Mötesfrekvensen ökar, liksom den ökande administrationen.

Motstridiga krav

Det vildvuxna organisatoriska landskapet skapar också en fragmenterad fördelning av makt. Det beslutsfattande systemet ser helt enkelt inte längre ut som förr och en av de största utmaningarna för ledningsgruppen blir att utnyttja denna komplexitet och fragmentering och hantera och balansera olika organisationsformer och maktcentra. Att helt enkelt utgå ifrån och lära sig hantera att det det ställs en hel rad motstridiga krav på och i en modern verksamhet.

Fler nyheter

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här