Medarbetarnas lojalitet har ökat under coronakrisen

Arbetsgivarvarumärke Coronakrisen framfart under 2020 ledde till en osäker och instabil arbetsmarknad. En undersökning som Netigate gjort visar att medarbetarnas lojalitet gentemot arbetsplatsen ökade under denna tid jämfört med året innan. Hittills under 2021,ligger medarbetarlojaliteten stabil på en hög nivå.

Medarbetarnas lojalitet har ökat under coronakrisen
Resultatet tyder på att pandemin kan haft en inverkan på medarbetarnas lojalitet. Foto: Adobe Stock

Netigate har undersökt hur medarbetarnas lojalitet gentemot sin arbetsplats har utvecklats sedan 2019. För att göra detta har de analyserat data från 263 olika företag som har mätt eNPS – Employee Net Promoter Score med hjälp av Netigates plattform under 2019, 2020 och 2021. Dessa företag återfinns i Sverige, Norge,Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Finland, Österrike och Schweiz.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Resultatet tyder på att pandemin kan haft en inverkan på medarbetarnas lojalitet då man nu är mindre benägen att byta arbetsgivare än innan pandemin.

Kvaliteten på ledarskap, arbetsuppgifter, personlig utveckling och tydlighet kring företagets vision och mål är viktiga drivkrafter för medarbetarlojalitet.

Medarbetarna vill också känna att deras tankar och idéer kring hur man kan förbättra organisationen välkomnas och värderas av arbetsgivaren. Den direkta chefen verkar också ha en betydande inverkan på lojaliteten. Chefer som är bra förebilder och som motiverar andra påverkar det slutliga eNPSresultatet positivt.

Företag som regelbundet mäter medarbetarlojalitet tenderar att ha ett högre eNPS än företag som inte gör det. Medarbetarundersökningar är av betydelse för kommunikationen med de anställda och ett sätt att öka medarbetarlojaliteten.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.