Pandemin gav fler lojala medarbetare

Medarbetarskap Medarbetare som kan medverka till att förbättra verksamheten blir mer lojala. Det visar en undersökning som har följ hur medarbetarnas lojalitet har påverkats under pandemin.


Pandemin gav fler lojala medarbetare
Hög kvalitet på ledarskapet är det som påverkar hur lojala medarbetare är. Bild Adobe Stock.

Trots att coronakrisen ledde till en osäker och instabil arbetsmarknad så har medarbetarnas lojalitet ökat under samma period. Fortfarande är man mindre benägen att byta arbetsgivare nu än innan pandemin.

Rapporten från Netigate bygger på data från 274 företag i olika branscher och länder. Analysen bygger på så kallade eNPS-svar. Det är ett populärt mått som bygger på en enda fråga: På en skala från 0-10 hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?

Netigate har analyserat 200 000 svar och resultatet visar på en bestående positiv effekt på medarbetarlojalitet. 70 procent av företagen som mätte medarbetarlojalitet både under 2019 och 2020 såg en ökning av sitt Employee Net Promoter Score.

Bland de företag som inkluderats i undersökningen ökade medarbetarlojaliteten något från 2019 till 2020. Hittills under 2021 (januari –maj) ligger eNPS i linje med 2020:

2019: 9 procent

2020: 17 procent

2021: 18 procent

De drivkrafter som Netigate har identifierat som påverkar medarbetarlojaliteten är:

1. kvaliteten på ledarskap

2. arbetsuppgifter

3. personlig utveckling

4. tydlighet kring företagets vision och mål

Andra viktiga faktorer som skapar lojalitet är att medarbetarna också vill känna att deras tankar och idéer kring hur man kan förbättra organisationen välkomnas och värderas av arbetsgivaren.

Den närmaste chefen verkar också ha en betydande inverkan på lojaliteten. Chefer som är bra förebilder och som motiverar andra påverkar det slutliga eNPSresultatet positivt, konstaterar Netigat i rapporten.

Data i denna rapport bygger på över 200 000 individuella svar. Employee Net Promoter Score mäts dock på företagsnivå och inte på individnivå. Alltså räknas bara ett eNPS-resultat per år för varje företag. Om företag X mätt eNPS åtta gånger under 2019, 2020 och 2021 beräknas ett genomsnitt av dessa mätningar per år. 2021 års resultat består av svar som lämnats mellan 1 januari och 31 maj 2021.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.