10 tips för att behålla dina bästa medarbetare

Medarbetare Konkurrensen kring duktiga medarbetare blir allt hårdare. Och att tappa ett av dina ess blir dyrt både i rekryteringskostnader och tappade intäkter. Här kommer tio tips över vad som är viktigt för att behålla duktiga medarbetare utifrån forskning och ett antal undersökningar.

10 tips för att behålla dina bästa medarbetare
Att behålla sina bästa medarbetare sparar mycket resurser.
 1. Kompensation
  Forskningen brukar säga att lönen inte spelar fullt så stor roll som man kan tro. Men några undersökningar som Vd-tidningen skrivit om pekar ändå på att lönen är viktig, främst när man ska locka till sig medarbetare. Men annan kompensation spelar också roll, till exempel pengar till kompetensutveckling.
 2. Möjlighet till utveckling
  Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet eller att det ges möjlighet till den som vill att utvecklas, lära sig nya saker och kanske också få en ny roll så småningom.
 3. Utnyttja medarbetarnas fulla förmåga
  Som chef har du en viktig uppgift att se medarbetarnas fulla förmågor och låta dem utmanas. Är alla på rätt plats, ska du lyfta fram någon och ge den större ansvar. Att få nyttja sin fulla potential och utmanas får människor att trivas.
 4. Få stor frihet och självständighet
  Här handlar det om att delegera och ge medarbetarna stor frihet inom givna ramar. Men också att inkludera dem så att de får vara med och påverka.
 5. Flexibla villkor
  Att ha större frihet och att kunna arbeta mer hemifrån kan spela stor roll framöver, inte minst med tanke på de erfarenheter alla gjort under Corona-epidemien. Trenden mot mer frihet och kanske mindre och mer flexibla kontor har nog bara börjat.
 6. Balans i livet
  Här kan du som chef göra en del för forskning visar att medarbetare som har bra livskvalitet ofta presterar bättre på jobbet. Genom att bry dig, vara bollplank om det krävs så kan du hjälpa, inte minst yngre medarbetare, på traven. Många värderar också en balans mellan hem och arbete och har man småbarnsföräldrar kan det vara klokt som chef att dessa medarbetare får ännu större flexibilitet.
 7. Syfte
  Att vara del av ett syfte skapar mening med arbetet. Som företag är det därför viktigt att ha en klar vision och tydligt kunna visa för medarbetarna varför man finns till, för vad och vad man bidrar med.
 8. Arbetskollegor och relationer
  Att man trivs med sina kollegor är oerhört viktigt. Därför är också investeringar i kollegiala aktiviteter så viktiga. Man ska ha klart för sig att inte arbetsrelaterad tid stärker banden mellan kollegorna och är bra för företaget.
 9. Bra ledarskap
  Att ha ett bra ledarskap är kanske det viktigaste för att medarbetarna ska trivas och stanna. Det är ju en förutsättning för att punkterna ovan ska infrias.
 10. Uppskattning
  Att ledarskapet och vd verkligen visar uppskattning för sina medarbetares prestationer är viktigt och kan inte underskattas. Människor behöver bli synliggjorda och få uppskattning för att växa.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.