nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Jobbstressen ökar i Sverige

Unionens Stressindex visar att sju av tio tjänstemän i privat sektor känner sig stressade av jobbet. Det är en ökning med tio procent sedan förra årets mätning. Allra mest ökade stressen i Blekinge, Västerbotten och Dalarnas län.

Unionens Stressindex år 2019, en undersökning gjord av Novus, visar tydligt att svenska tjänstemän är stressade på jobbet. Sju av tio tjänstemän svarar att de ofta eller ibland är stressade på arbetet. För ett år sedan låg siffran på sex av tio.

Allra mest stressade är tjänstemännen i Värmlands län, där nästan åtta av tio generellt stressas av sina jobb. Därefter följer Gävleborg, Västmanland och Kronoberg. Stockholm kommer först på 15 plats.

Läs mer: Binära ljud sänker stressnivån på jobbet

I hela 19 av 21 län har andelen stressade tjänstemän gått upp. Allra mest ökade stressen i Blekinge, Västerbotten och Dalarnas län.

– Det är oroande! Stress leder till ohälsa och risken är att vi kommer se allt fler tjänstemän bli sjuka av jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla medarbetare har en rimlig arbetsbelastning, med balans mellan krav och resurser, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.

Läs mer: Konsten att som stressad hantera krav på kreativiteten

I Unionens Stressindex syns också att allt fler upplever mindre möjlighet till återhämtning efter intensiva jobbperioder. I över hälften av länen ökade andelen tjänstemän som uppgav att det inte finns möjlighet till återhämtning och vila efter en längre tid av mycket jobb. 

 – Både företaget och individen tjänar på en bra arbetsmiljö och att alla medarbetare håller sig friska. För att orka med ett intensivt jobb är det oerhört viktigt att få koppla bort jobbet och vara riktigt ledig. Arbetsgivare måste bli bättre på att prioritera en bra arbetsmiljö, menar Martin Linder. 

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här