Investeringar i klimatteknik minskar

Hållbarhet En global rapport från PwC som återkommande kartlägger riskkapital och Private Equity-investeringar inom klimatteknikområdet visar att satsningar på klimatteknik nu är tillbaka på samma nivå som 2018.

Investeringar i klimatteknik minskar
Under senare år har investerarna i allt högre grad ratat bolag som är i en tidig fas. Foto: Adobe Stock

Enligt PwC:s globala rapport “State of Climate Tech” har riskkapitalets och Private Equity-aktörernas investeringar i klimatteknik fallit med hela 40 procent i år, och är därmed tillbaka på samma nivå som för fem år sedan.

– Det är oroande att satsningarna har minskat så drastiskt i en tid då klimatteknik behövs som mest. Samtidigt finns nu stora möjligheter för investerare eftersom behovet av klimattekniska innovationer bara kommer att öka, säger David Ringmar, som är ansvarig för hållbarhetsrådgivning inom PwC Sverige. 

Under perioden 2013 till tredje kvartalet 2022, gick mindre än åtta procent av investeringarna i klimatteknik till industribolag. Mellan kvartal fyra 2022 och tredje kvartalet 2023 ökade den andelen till 14 procent. 

– Vi märker tydligt att riskkapitalet och PE-aktörerna lägger mer fokus på startup-bolag med en affär inom utsläppsminskande teknik, berättar David Ringmar.

Under senare år har investerarna i allt högre grad ratat bolag som är i en tidig fas, till förmån för något mer etablerade bolag.

– Som exempel utgjorde bolag i en tidig fas hela två tredjedelar av samtliga klimatteknikaffärer 2019, men nu 2023 är andelen mindre än hälften, avslutar David Ringmar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.