Ingenjörernas 10-i-topp-krav på arbetsgivare

Rekrytering Inkluderande ledarskap, diversifierade arbetsgrupper och möjligheten till fjärrarbete är några av de viktigaste faktorerna när ingenjörer väljer arbetsgivare. Detta enligt en färsk rapport från TNG Tech.

Ingenjörernas 10-i-topp-krav på arbetsgivare
Ingenjörer har höga krav på arbetsgivare. Foto: Adobe Stock

I tider av kompetensbrist och stora teknikskiften är det extra viktigt satt lyssna på vad topptalangerna förväntar sig av arbetsgivare. Rapporten ”Attrahera rätt teknikkompetens för industri 5.0”, visar att arbetsgivare måste bli bättre på att lyssna på vad teknikspecialister verkligen vill ha för att inte förlora de bästa kandidaterna.

Ladda ner hela rapporten här

Fakta

Ingenjörernas 10-i-topp

1. Tydlig och inkluderande chef

En bra chef toppar önskelistan hos ingenjörer när de ska välja arbetsgivare. Chefen ska vara kommunikativ, transparent, engagerad och inkluderande. 88 procent av jobbsökarna vill att chefen ska föra rak och tydlig kommunikation med förmåga att skapa psykologiskt trygga team.

2. Schysst lön och förmåner

Lön och förmåner värderas högt bland jobbsökande ingenjörer och tekniker. Historiskt sett har lön varit ett närmast tabubelagt ämne. Men nu ökar kraven på lönetransparens. 53 procent av respondenterna ser gärna löneerbjudande och förmåner i platsannonsen.

3. Snabbare rekryteringar

Nästan alla, 93 procent, anser att dagens rekryteringsprocesser tar för lång tid. För att inte gå miste om de bästa ingenjörskandidaterna gäller det för arbetsgivarna att ställa om. Siffran låg 2018 på 85 procent. Oklart om det visar att kraven på arbetsgivarna ökar, eller att rekryteringsprocesserna går långsammare.

4. Mer fördomsfri rekrytering

Att rekrytera baserat på fakta, potential och kompetens i stället för nätverk, menar över 8 av 10 ingenjörer blir allt viktigare. Data och vetenskapligt grundad rekryteringsmetod uppskattas då den hanterar fler sökande mer rättvist.

5. Möjlighet till utveckling

I valet av en ny arbetsgivare rankar även karriär- och kompetensutveckling högt på önskelistan för jobbsökande ingenjörer. 69 procent uppger att utvecklingsmöjligheter i form av upskilling, reskilling eller att ta sig an nya projekt är en viktig faktor för att de ska tacka ja till ett jobb och trivas.

6. Diversifierade arbetsgrupper

Hela 84 procent av tekniker och ingenjörer arbetar gärna i diversifierade team och då med fokus på jämställdhet, ålder och bakgrund. Detta är än viktigare bland de yngre respondenterna.

7. Bättre återkoppling vid jobbansökan

96 procent av ingenjörerna förväntar sig någon form av återkoppling. Samtidigt upplever nästan 50 procent av ingenjörerna att det tar för lång tid att få besked efter en anställningsintervju.

8. Work-life balance och distans

Vid val av arbetsgivare uppger 55 procent av ingenjörerna att möjligheten till ”Work-life balance” är en viktig faktor. Hela 73 procent vill ha möjlighet att jobba helt eller delvis på distans.

9. Önskemål om cv-lös ansökan

Hälften av respondenterna i vår undersökning svarar gärna på korta kompetensfrågor i stället för att bifoga cv när de söker jobb.

10. Ingen ålderism!

Diskriminering vid rekrytering upplever många ingenjörer att de varit med om. 61 procent av jobbsökande ingenjörer befarar att de blivit bortvalda på grund av ålder i samband med rekrytering.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.